Nowotwory Flashcards Preview

Patomorfa > Nowotwory > Flashcards

Flashcards in Nowotwory Deck (182)
Loading flashcards...
1
Q

Komorki miedzymitotyczne

A

Cellulae intermitoticae

2
Q

stan patologiczny mogacy powrocic do stanu prawidlowego, badz przejsc w atypie

A

Dysplasia

3
Q

Organizacja

A

Organisatio

4
Q

Komorki pomitotyczne

A

Cellulae postmitoticae

5
Q

Roznicowanie

A

Differentiatio

6
Q

Dysplazja malego stopnia

A

Dysplasia minoris gradus

7
Q

Dysplazja duzego stopnia

A

Dysplasia maioris gradus

8
Q

Przetwarzanie

A

Metaplasia

9
Q

Nieprawidlowe zestawienie tkanek

A

Hamartia

10
Q

Nowotwor lagodny na podlozu hamartii

A

Hamartoma

11
Q

Przemieszczenie tkanek zarodkowych

A

Choristia

12
Q

Nowotwor lagodny na podlozu chorostii

A

Choristoma

13
Q

Zaburzenie rozwojowe polegajace na zmianie architektury narzadu w zyciu plodowym

A

Dysembrioplasia

14
Q

Odradzanie sie

A

Regeneratio

15
Q

Brak zroznicowania czynnosciowego komorek przy zachowany, podobienstwie morfologicznym

A

Kataplasia

16
Q

Rozpuszczanie

A

Lysis

17
Q

Fagocytoza

A

Phagocytosis

18
Q

Naprawa

A

Reparatio

19
Q

Ziarninowanie

A

Granulatio

20
Q

Ziarninowanie nieswoiste

A

Granulatio non specifica

21
Q

Ziarninowanie swoiste

A

Granulatio specifica

22
Q

Ziarninowanie resorbcyjne

A

Granulatio resorbtiva

23
Q

Ziarninowanie atoniczne

A

Granulatio atonica

24
Q

Cialo obce

A

Corpus alienum

25
Q

Ziarniniak ropny

A

Granuloma teleangiectaticum, pyogenicum

26
Q

Dzikie mieso

A

Caro luxurians

27
Q

Blizna

A

Cicatrix

28
Q

Bliznowiec

A

Keloid

29
Q

Zrosty

A

Adhaesiones

30
Q

Zrosty plaszczyznowe

A

Synechiae

31
Q

Rana

A

Vulnus

32
Q

Rana jalowa

A

Vulnus blandum

33
Q

Rana postrzalowa

A

Vulnus Sclopectarium

34
Q

Gojenie sie rany przez rychlozrost

A

Reunio per primam intentionem

35
Q

Gojenie sie rany przez ziarninowanie

A

Reunio per secundam intentionem

36
Q

Przetoka

A

Fistula

37
Q

Niedorozwoj

A

Hypolasia

38
Q

Przerost

A

Hypertrophia

39
Q

Brak zawiazka

A

Agenesis

40
Q

Brak narzadu przy istniejacym zawiazku

A

Aplasia

41
Q

Przerost dosrodkowy

A

Hypertrophia concentrica

42
Q

Przerost odsrodkowy

A

Hypertrophia excentrica

43
Q

Przerost dotyczy calego narzadu

A

Hypertrophia totalis

44
Q

Przerost czesci narzadu

A

Hypertrophia partialis

45
Q

Przerost samoistny

A

Hypertrophia spontanca

46
Q

Przerost wtorny

A

Hypertrophia secundaria

47
Q

Przerost zastepczy

A

Hypertrophia vicaria

48
Q

Przerost wyrownawczy

A

Hypertrophia compensatoria

49
Q

Przerost rzekomy

A

Pseudohypertrophia

50
Q

Pecherz moczowy beleczkowaty

A

Vesica urinaria trabecularis

51
Q

Rozrost

A

Hyperplasia

52
Q

Rozrost sluzowki jamu macicy

A

Hyperplasia glandularis endometrii

53
Q

Przerost gruczolu krokowego

A

Hypertrophia prostatae

54
Q

Rogowiak plaskonablonkowy samogojacy sie

A

Keratoacanthoma

55
Q

Rakowiak

A

Carcinoid

56
Q

Srebrzak

A

Argentaffinoma

57
Q

Rak srodscienny zoladka

A

Linitis plastica carcinomatosa ventriculi

58
Q

Guz sluzowo-komorkowy, guz Stewarta

A

Tumor muco-epidermalis

59
Q

Nabloniak limfatyczny, guz Schminckego

A

Lymphoepithelioma

60
Q

Gruczolak lojowy

A

Adenoma sebaceum

61
Q

Gruczolak potowy

A

Adenoma hidradenogenes

62
Q

Gruczolak beleczkowy

A

Adenoma trabeculare

63
Q

Gruczolak zasadochlonny

A

Adenoma basophylicum

64
Q

Gruczolak barwnikooporny

A

Adenoma chomophobum

65
Q

Gruczolak kwasochlonny

A

Adenoma eosinophylicum, oxyphylicym

66
Q

Gruczolak zarodkowy

A

Adenoma embryonale

67
Q

Gruczolak plodowy

A

Adenoma foetale

68
Q

Gruczolak pecherzykowy

A

Adenoma folliculare

69
Q

Gruczolak brodawkowaty

A

Adenoma papillare

70
Q

Gruczolak zlosliwiejacy

A

Adenoma in statu malignisationis

71
Q

Gruczolak zlosliwy

A

Adenoma malignum

72
Q

Torbielakogruczolak jednokomorowy

A

Cystadenoma uniloculare

73
Q

Torbielakogruczolak wielokomorowy

A

Cystadenoma multiloculare

74
Q

Brodawczak przechodzacy w raka / rakowaciejacy

A

Papilloma in carcinoma vertens / carcinomatosum

75
Q

Gruczolakorak

A

Adenocarcinoma

76
Q

Gruczolakorak czesciowo lity

A

Adenocarcinoma partim solidum

77
Q

Stan przedrakowy

A

Status praecancerosus

78
Q

Stan przednowotworowy

A

Status praeneoplasmaticus

79
Q

Rak sluzowokomorkowy

A

Carcinoma mucocellulare

80
Q

Rak galaretowaty

A

Carcinoma gelatinosum vel mucinosum

81
Q

Rak miekki

A

Carcinoma molle

82
Q

Rak twardy

A

Carcinoma durum

83
Q

Rak drobnokomorkowy

A

Carcinoma microcellulare

84
Q

Rak owsianokomorkowy

A

Carcinoma avenocellulare

85
Q

Rak z nablonka przejsciowego drog moczowych

A

Carcinoma uroepitheliale

86
Q

Rak z nablonka plaskiego nierogowaciejacego

A

Carcinoma paraepidermoidale

87
Q

Rak brodawkowaty

A

Carcinoma papillare

88
Q

Rak rdzeniasty

A

Carcinoma medullare

89
Q

Rak przedinwazyjny

A

Carcinoma praeinvasivum

90
Q

Rak srodnablonkowy

A

Carcinoma intraepitheliale

91
Q

Rak w miejscu

A

Carcinoma in situ

92
Q

Rak wewnatrzprzewodowy

A

Carcinoma intraductale

93
Q

Rak gruczolu krokowego

A

Carcinoma prostatae

94
Q

Rak watrobowokomorkowy

A

Carcinoma hepatocellulare / hepatocarcinoma

95
Q

Rak z przewodow watrobowych

A

Carcinoma cholangiocellulare / cholangioma /cholangiocarcinoma

96
Q

Rak jasnokomorkowy, guz Gravitza

A

Carcinoma clarocellulare

97
Q

Nadnerczak, rak jasnokomorkowy nerki

A

Hypernephroma

98
Q

Rak sutka

A

Carcinoma mammae

99
Q

Rak naciekajacy

A

Carcinoma infiltrativum

100
Q

Rak pecherzykowy

A

Carcinoma folliculare

101
Q

Rak hialinowy tarczycy

A

Carcinoma hyalinicum

102
Q

Rakowiec

A

Cancroid

103
Q

Gruczolakorakowiec

A

Adenocancroid

104
Q

Serce wole

A

Cor bovinum

105
Q

Rozrost gruczolakowaty

A

Hyperplasia adenomatosa

106
Q

Wzrost olbrzymi

A

Gigantismus

107
Q

Przerost sutkow u mezczyzny

A

Gynaecomastia

108
Q

Metaplazja kostna

A

Metaplasia ossea

109
Q

Klasyfikacja nowotworow

A

Classificatio neoplasmatuum

110
Q

Nowotwor z tkanki nie zroznicowanej

A

Blastoma

111
Q

Choroba nowotworowa

A

Morbus neoplasmaticum

112
Q

Nowotwor lagodny

A

Neoplasma benignum

113
Q

Nowotwor zlosliwy

A

Neoplasma malignum

114
Q

Nowotwor polzlosliwy

A

Neoplasma semimalignum

115
Q

Nowotwor dojrzaly

A

Neoplasma maturum

116
Q

Nowotwor rosnacy w formie guza

A

Neoplasma exophyticum

117
Q

Nowotwor rosnacy w formie ubytku, owrzodzenia

A

Neoplasma endophyticum

118
Q

Nowotwor rosnacy srodsciennie

A

Neoplasma mesophyticum

119
Q

Nowotwor przerzutowy

A

Neoplasma metastaticum

120
Q

Torebka nowotworu

A

Capsula neoplasmatis

121
Q

Miazsz nowotworu

A

Parenchyma neoplasmatis

122
Q

Nowotwor zlosliwy nablonkowy

A

Neoplasmata maligna epithelialia

123
Q

Zrab nowotworu

A

Stroma neoplasmatis

124
Q

Zlosliwosc kliniczna

A

Malignatis clinica

125
Q

Wyniszczenie nowotworowe

A

Cachexia neoplasmatica

126
Q

Wyniszczenie rakowe

A

Cachexia carcinomatosa

127
Q

Rozprezanie

A

Expansio

128
Q

Naciekanie

A

Infiltratio

129
Q

Przywarstwianie

A

Appositio

130
Q

Naciekanie wielkoogniskowe

A

Infiltratio macrofocalis

131
Q

Naciekanie w sposob rozproszony

A

Infiltratio dispersa

132
Q

Nawrot nowotworu

A

Recidiva neoplasmatis

133
Q

Samowszczepienie

A

Autoinoculatio

134
Q

Przez stycznosc

A

Per contiguitatem

135
Q

Przez ciaglosc

A

Per continuitatem

136
Q

Przez samowszczepienie

A

Per autoinoculationem

137
Q

Przerzut

A

Metastasis

138
Q

Przerzut nowotworu

A

Metastasis neoplasmatis

139
Q

Przerzuty droga naczyn chlonnych

A

Metastases lymphogenes

140
Q

Przerzuty droga naczyn krwionosnych

A

Metastases hematogenes

141
Q

Mikrozatorowosc rakowa naczyn chlonnych

A

Lymphangiosis carcinomatosa

142
Q

Ostra bialaczka szpikowa

A

Leucaemia acuta

143
Q

Ziarnica zlosliwa

A

Lymphogranulomatosis maligna

144
Q

Szpiczak mnogi

A

Myeloma multiplex

145
Q

Chloniak Burkitta

A

Lymphoma Burkitt

146
Q

Chloniak olbrzymiogrudkowy

A

Lymphoma gigantofolliculare

147
Q

Znamie

A

Naevus

148
Q

Polipowatosc

A

Polypositas

149
Q

Wlokniak kostniejacy

A

Fibroma ossificans

150
Q

Wlokniec

A

Fibroma desmoides / desmoid

151
Q

Wlokniakowatosc naciekajaca

A

Fibromatosis aggresiva

152
Q

Wloknienie pozaotrzewnowe, choroba Ormonda

A

Fibrosis retroperitonealis

153
Q

Wlokniakomiesak guzkowaty skory

A

Dermatofibrosarcoma protuberans

154
Q

Wlokniakogruczolak okolokanalikowy

A

Fibroadenoma pericanaliculare

155
Q

Rak wrzodziejacy

A

Carcinoma ulcerosum

156
Q

Rak wloknisty lub desmoplastyczny

A

Carcinoma scirrhosum

157
Q

Wrzod zracy

A

Ulcus rodens

158
Q

Rak z komorek przejsciowych

A

Carcinoma transitionale

159
Q

Rak lity pochodzenia gruczolowego

A

Carcinoma solidum adenogenes

160
Q

Leczenie promieniami przenikliwymi

A

Curietherapia

161
Q

Hormonoterapia

A

Chemotherapia hormonalis

162
Q

Promienioczulosc

A

Radiosensibilitas

163
Q

Promieniowyleczalnosc

A

Radiocurabilitas

164
Q

Promienioopornosc

A

Radioresistentia

165
Q

Zwyrodnienie wloknisto torbielowate sutka, choroba Reclusa

A

Dysplasia fibrosa et cystica mammae

166
Q

Karlowatosc

A

Nanismus, nanosomia

167
Q

Wnikanie do swiatla przewodow

A

Permeatio

168
Q

Szerzenie sie droga przerzutow

A

Prepapagatio metastatica

169
Q

Prawidlowy wyglad komorwk

A

Normotypia

170
Q

Powiekszenie jadra kom

A

Macronucleosis

171
Q

Roznoksztaltnosc jader kom

A

Heteronucleosis

172
Q

Wielojadrowosc komorkowa

A

Polynucleosis

173
Q

Pojawienie sie wodniczek

A

Vacuolisatio

174
Q

Nieprawidlowe podzialy

A

Mitoses atypicae

175
Q

Komorki podejrzane

A

Cellulae suspectae

176
Q

Rozrodczak

A

Dysgerminoma

177
Q

Otoczkowiak

A

Thecoma

178
Q

Ziarniczak

A

Folliculoma

179
Q

Kosmowczak

A

Chorionepithelioma

180
Q

Zasniad groniasty

A

Mola hydatidosa

181
Q

Zasniad niszczacy

A

Mola destruens

182
Q

Wyspiak

A

Insuloma