Numbers Flashcards Preview

Malagasy > Numbers > Flashcards

Flashcards in Numbers Deck (42):
1

iray

1

2

roa

2

3

telo

3

4

efatra

4

5

dimy

5

6

enina

6

7

fito

7

8

valo

8

9

sivy

9

10

folo

10

11

voalohany

1st

12

faharoa

2nd

13

fahatelo

3rd

14

fahaefatra

4th

15

fahadimy

5th

16

fahaenina

6th

17

fahafito

7th

18

fahavalo

8th

19

fahasivy

9th

20

fahafolo

10th

21

indray mandeha

1 time, once

22

indroa

2 times, twice

23

intelo

3 times

24

inefatra

4 times

25

indimy

5 times

26

inenina

6 times

27

impito

7 times

28

imbalo

8 times

29

insivy

9 times

30

impolo

10 times

31

tarehimarika

digit

32

fizarana

division

33

fampitomboana

multiplication

34

isa

number

35

fanalana

subtraction

36

a. manamabatra
p. atambatra
r. anambarana

to add up

37

a. mikajy
p. kajina
r. ikajiana

to calculate

38

a. manisa
p. isaina
r. anisana

to count

39

a. mizara
p. zaraina
r. izarana

to divide (by)

40

a. mampitombo
p. ampitomboina
r. ampitomboana

to multiply

41

a. manala
p. analana
r. analana

to subtract

42

total

fitambarany