Nyrer Og Urinveje Flashcards Preview

Anatomi Og Fysiologi > Nyrer Og Urinveje > Flashcards

Flashcards in Nyrer Og Urinveje Deck (39):
1

Hvilke organer hører til urinvejsystemet?

1. nyrerne 2. urinlederne 3. urinblæren 4. urinrøret

2

Hvad er nyrernes hovedfunktion?

At RENSE blodet for affaldsstoffer og derved at danne urin.

3

Hvad gør urinvejene med urinen fra nyrerne?

De samler den op efter den har være færdigdannede og udtømmer den fra kroppen.

4

Nyrerne er også med til 3 andre opgave i kroppen. Hvad er de?

At regulere blodtrykket. At regulere erytrocytdannelsen. At aktivere D-vitamin.

5

Hvor kommer blodet fra, der skal igennem nyrerne?

Iltrige blod strømmer ind i nyrerne fra aorta renalis, som forgenes til små arterioler, som bringer blod til nefronerne i nyrene.

6

Hvad er nyernes andre funktione, udover af rense blodet for affaldstoffer og fremmede stoffer?

At regulere kroppens vandindhold. At regulere kroppens indhold af ioner. At regulere kroppens syre/basebalance.

7

Hvilke dele indholder en nefron?

Glomerulus, Bowmanns kapsel, Henles Slynge, Proksimal tubulus, distal tubulus, Samlerør

8

Hvordan ser arteriolerne ud, som ligger i Bowmans Kapsel?

De er samlet som en kugle som hedder glomerulus.

9

Når blodet strømmer gennem glomerulus (samling af arterioler i Bowmanns Kapsel), hvad presses over i proximal tubulus?

væske, affaldstoffer, salte og næringstoffer

10

Når blodet strømmer gennem glomerulus, hvad bliver IKKE presset over i tubulus?

Blodlegemer og plasmaproteiner.

11

Hvad hedder den filtrerede væske fra Bowmanns kapsel?

præurin

12

Når præurin bliver pumpet gennem tubulus, hvad sker der ift. blodbanen?

Reabsorption. Dvs., meget af det bliver genoptaget i blodbanen.

13

Hvad sker der med præurin efter den har været igennem tubulus?

Det, der ikke bliver reabsorberet bliver samlet i samlerørenes ende, som findes på pyramidspidserne, og føres videre som urin til nyrebækkenet.

14

Hvad sker der med urin efter den har været samlet i nyrebækkenettet?

Den strømmer videre til urinlederne ned til urinblæren.

15

Hvad sker der med urin efter den har være samlet i urinblæren?

Når der er nok til, at en passende mængde kan tømmes ud på en gang, slapper musklerne af, og urinblæren tømmes.

16

Hvad indeholder urin?

95% vand 5% affaldstoffer

17

Hvad indeholder den 5% affaldstoffer i urin?

1. carbamid- fra nedbrydning af proteiner 2. urinsyre- fra nedbrydning af DNA og RNA 3. Kreatinin- fra kreatinfosfat fra musklernes energistofskifte 4. Urobilin- fra bilirubin, som kommer fra nedbrydning af hæmoglobin (giver urin en gul farve) 5. ammoniak- fra nedbrydning af aminosyrer i leveren 6. kønshormoner 7. binyrebarkhormoner 9. salt: natrium, kalium, klorioner 10. calcium, nitrat

18

Hvilken pH har urin?

ca. 6

19

Hvad er de tre processer som et nefron laver for at producere urin?

Filtration

Reabsorption

Sekretion

20

Forklar hvordan filtration sker i glomerulus.

Blodtrykket presser blodet igennem glomerulus, hvor der er små huller ( ligesom en si). Partiklerne der er små nok, bliver presset ud gennem hullerne. Partiklerne der er for stor, flyder videre med blodet og tilbage til blodbanen.

21

Forklar hvad det er der sker med væsken der er blevet presset ud gennem glomerulus væggen.

Væsken bliver samlet i Bowmans kapsel, som omkredser glomerulus. Det virker som en trakte under en kaffe filter, der fører væsken et bestemte sted hen.

22

Hvor er de 4 steder i urinvejen at reabsorption sker?

Proximale tubulus

Henles Slynge

Distale tubulus

Samlerør

23

Er reabsorption i nyrerne en aktiv eller en passiv process?

Aktiv. Pumper bruger energi for at pumper nyttige stoffer tilbage til blodbanen, ved at pumper det ud af nefronet og ind i det omkring liggende væv. Derfra bliver det gennomoptaget i blodbanen ved osmosis (som er en inaktiv process).  

24

Hvor meget af præurin bliver reabsorberet i proximale tubulus?

70%

NB. efter reabsorbtion i proximale tubulus burde der ikke være glukose, aminosyrer, peptider og ketonstoffer tilbage, fordi det har været reabsorberet allesammen.

25

Henles slynge er en 'loop', der fører preurin ned af loopen og op igen. Hvad bliver reabsorberet fra den nedadførende (den første del) af henles slynge? Og hvad bliver reabsorberet fra den opadførende (den anden del) af henles slynge?

Nedad- vand

Opad- natrium. Klorioner følger med fordi de er negativt ladet mens natrium ioner er positivt ladet.

26

I doximale tubulus sker der både reabsorption og sektretion. Hvordan det?

Natrium(Na+)/kalium(K-) pumper arbejder aktivt til at transporter overskydende kalium ud af blodbanen og tilbage til nefronet så kroppen kan skille sig af med det, og natrium og klorioner ud af doximale tubulus tilbage til blodbanen, for at undgå at miste for meget.

27

Hvad er hormonet parathyroidea ansvarlig for i distale tubulus?

Reabsorptionen af calcium.

Hormonet øger reabsorptionen af calcium så kroppen her mere til fx opbygning af knogler.

28

I samlerøret, sker der den sidste reabsorption. Hvilket hormon hjælper til i samlerøret?

Aldosteron

29

Både aldosteron og det antidiuretiske hormon, vasopressin, spiller en rolle både i den distale tubulus og i samlerøret. Hvad laver de?

Aldosteron- øger reabsorptionen af natrium i begge steder.

Antidiuretik hormon- øger reabsorptionen af vand i begge steder.

30

Hvad er processen til at vandlade?

1. Nerveimpulser sendes til rygmarven og CNS fra blærevæggen når den bliver afspændte pga fyldning med urin. Man bliver bevidst om tissetrangen.

2. Hvis man synes der er lejlighed til at tisse af, sender hjernen nerveimpulser gennem den parasympatiske nervesystem ned til blærevæggens muskel (detrusormuskel) og til urinrørets lukkemuskel (sphinctor vesicae).

3. Impulserne gør at blærevæggens muskel sammentraækker og at urinrørets lukkemuskel afslappes. Urinen bliver presset ud.

31

Hvad hedder centret i rygmarven der styrer vandladning?

Mictionscentret

32

Hvad er forskellerne mellem en kvindes urinvej og en mands urinvej og hvilke problemer kan disse forskelle giver med kønene?

Urinrøret i mænd er længere end i kvinder. Det gør at kvinde er mere udsat for urinvejsinfektioner fordi bakterier ikke skal rejse så langt til blæren. Mænd har en prostata der ligger omkring urinrøret, som kvinder ikke har. Når mænde bliver ældre, forstørre often prostataen, som kan presse sammen eller lukke urinrøret. Det gør det vanskeligere at lade vandet.

33

Hvor er aldosteron produceret?

I binyrebarken

34

Hvor er ADH (antidiuretiske hormon) produceret?

I hypothalumus. Den er sendt til baglappen, hvor den bliver frigivet fra.

35

ADH og aldosteron er produceret henholdsvis i hypothalamus og binyrebarken. De er ellers fundet hele tiden i blodbanen. Hvornår øger de produktionen?

ADH- øges når det er nødvendigt at bevare vand i kroppen.

Aldosteron- øges når regulation af salteindholdet i kroppen er nødvendigt.

36

Hvordan ved kroppen at ADH produktion skal stiges?

1. Der måles blodets osmostiske tryk. Når kroppen mangler vand, koncentrerer blodets del i mindre vand. Den osmostiske tryk stiges, for at prøve at få mere vand til blodbanen. Når det osmostiske tryk stiges, øges produktionen af ADH, for sikre at vand ikke bliver tisset ud. Hormonet har en antidiuretiske effekt.

2. Sanseceller i hjertets arterier måler hvor meget tryk der er ved diastolen. Hvis vandindholdet i kroppen er lavt, vil der ikke være så meget volume af blod der bliver suget ind i hjertet. Når sanseceller ligger mærke til det, er signaler sendte til hypofysen til at producere mere ADH, for at holde på vandet.

37

Hvordan påvirker ADH reabsorption af vand i distale tubulus og samlerøret?

Hormonet stimulere receptorer i distale tubulus og samlerøret. Når de er stimuleret, åbner der kanaler som vandet kan komme igennem. Vandet strømmer nemmere ud af nyrerne og tilbage til blodbanen.

38

Hvordan har aldosteron en virkning på natrium indeholdet i kroppen?

Når det osmotiske tryk har faldet (når ADH har nedsat den diuretiske effekt for at beholde vand i kroppen) er der behov for salt i kroppen. Aldosteron stimulerer Natrium/kalium pumper, for at få mere natrium ud i blodbanen. Men jo mere natrium der kommer i blodbanen med pumpen, jo mere kalium bliver sat i nyrerne og tisset ud.

39

Hvordan regulerer nyrerne blodtrykket?

1. en samling af sanseceller der findes i distale tubulus, der hvor der er kontakt med arterier, sanser om blodtrykket er højt eller lavt.

2. Hvis blodtrykket er for lavt, vil nyrerne udskiller RENIN.

3. Renin vil omdanner angiotensinogen (som findes altid i blodbanen) til angiotensin 1. Både antiotensinogen og angiotensin 1 er inaktive proteiner.

4. Via blodbanen kommer angiotensin 1 til lungerne hvor Angeiotensin Enzymet (der findes i lungervævene) omdanner den til angiotensin 2.

5. Angiotensin 2 gør 3 ting:

> sender impulser til binyrebarken så aldosteron kan være produceret for at øge reabsorptionen af natrium. Med natrium følges vand. Blodvolumen stiges og derfor blodtrykket stiges.

> Det fremkalder tørst, der gør at man drikker mere vand, der øger blodvolumen.

> Sammentrække karrene, som øger blodtrykket.