Odd Nouns Flashcards Preview

Irish > Odd Nouns > Flashcards

Flashcards in Odd Nouns Deck (29):
1

Cúram

cúram
cúram (pl cúraimí)
nm1
care; responsibility; family, children; matter, business; keeping; position, office; trust; upkeep

2

buanú

buanú,
m. (gs. -naithe).
1. vn. of BUANAIGH. 2. Perpetuation.

3


buanú cineáil


buanú cineáil,
Perpetuation of kind

4


buanú nóis


buanú nóis,
retention of custom.

5


buanú prionta


buanú prionta,
fixing of print.

6

Seamhan

Semen

7

Panties

Bristín

8

Cíochbheart

Bra

9

oineach

oineach, m. (gs. -nigh). 1 =EINEACH. 2. Honour, good name, reputation. 3. Generosity, hospitality; bounty, favor

10

Céim oinigh

Honorary degree

11

Cac ar oineach

Mean, low-down person

12

comhfhad

m. (gs. -aid). Equal length.

13

Tuáille

M4
Towel

14

Dán

(pl dánta)
nm1
poem; destiny, fate; faculty; art

15

Cumar

M1
Ravine

16

Rainéis

nf2
nonsense; kidology; rigmarole

17

Séantóir

nm3
apostate, renegade

18

Feoilséantóir

(gs. -óra, pl. ~í). Vegetarian.

19

Conspóid

nf2
controversy; argument, dispute

20

Crogall

M1
Crocodile

21

Deastógáil

nf3
assumption
Deastógáil na Maighdine Muire the Assumption of the Virgin Mary

22

Rogha

nf4
choice; option; selection; alternative
cheal aon rogha eile in the last resort
bíodh do rogha leabhar agat choose any book you like
is rogha liom fanacht I prefer to stay
de rogha ar in preference to, rather than
níl an dara rogha againn we have no alternative
rogha an fhíona the best of wine
déan do rogha rud do whatever you want

23

Togha

nm4
choice; pick
togha oibre excellent work
togha + gen the best of
togha fir! good man!
togha agus rogha the pick of the bunch

24

Méanfach

Nf2
yawn(ing)
méanfach a dhéanamh to yawn

25

Iomas

M1
Intuition

26

Bealach na Bó Finne

The Milky Way

27

Bó mhara

Managed

28

Bó shamhaidh

Lady bird

29

Bláth bán na finne

Fair maiden