Oral Phrases Flashcards Preview

Welsh > Oral Phrases > Flashcards

Flashcards in Oral Phrases Deck (28)
Loading flashcards...
1

I believe that

Dw i'n credu bod

2

Dw i'n meddwl

I think that

3

I agree

Dwi'n cytuno

4

I disagree

Dwi'n anghytuno

5

I prefer

Mae'n well gen i

6

I like

Dwi'n hoffi

7

Dydw i ddim yn hoffi

I don't like

8

Hefyd

Also

9

Chwaith

Neither

10

Felly

So

11

Wedyn

Then

12

Nesaf

Next

13

Efallai

Perhaps

14

Weithiau

Sometimes

15

Fel

Such as

16

Yn arbennig

Especially

17

Yn ffodus

Fortunately

18

Yn anffodus

Unfortunately

19

Ar hyn o bryd

At the moment

20

A dweud y gwir

To be honest

21

Wrth gwrs

Of course

22

Yn awr ac yn y man

Now and again

23

O dro i dro

From time to time

24

Fel arfer

Usually

25

Erbyn hyn

By now

26

Ar y llaw arall

On the other hand

27

Trwy'r amser

All the time

28

In my opinion

Yn fy marn i