OUN Flashcards Preview

Anatka > OUN > Flashcards

Flashcards in OUN Deck (26):
1

Jakie wyróżnia się ośrodki czuciowe ?

- korowe
- podkorowe (wzgórze)
- jądra czuciowe ( w pniu mózgu i rdzeniu kręgowym)

2

Jakie są składowe pnia mózgu ?

- rdzeń przedłużony
- most
- śródmózgowie
- międzymózgowie

3

Układ ruchowy obejmuje:

1 narząd ruchu
2 dolny neuron ruchowy (neuron ruchowy obwodowy) - komórki ruchowe rogów przednich RK i komórki jąder ruchowych n czaszkowych wraz z ich neurytami
3 górny neuron ruchowy (neuron ruchowy ośrodkowy) - komórki ruchowe pól ruchowych kory mózgu wraz z ich neurytami - tworzą drogę piramidową (korowo-rdzenna lub korowo-jądrowa)
4 układ pozapiramidowy
5 móżdżek
6 twór siatkowaty
7 ośrodki kojarzeniowe

4

Jakie są receptory związane z układem somatycznym?

- eksteroreceptory - w powłokach ciała (mechanoreceptory, termoreceptory, nocyreceptory)
- proprioreceptoey - w narządzie ruchu (odbierają bodźce czucia głębokiego)

5

Jakie są receptory związane z układem autonomicznym?

Interoreceptory - odbierają bodźce z narządów wewnętrznych, naczyń krwionośnych (enteroreceptory i wisceroreceptory)

6

Rodzaje włókien nerwowych

1. Układ somatyczny
- somatosensoryczne (dośrodkowe)
- somatomotoryczne (odśrodkowe)
2. Układ autonomiczny
- wiscerosensoryczne (dośrodkowe)
- wisceromotoryczne (odśrodkowe)

7

Łuk odruchowy

1. Receptor
2. Droga dośrodkowa (ramię doprowadzające)
3. Ośrodek nerwowy (na terenie OUN)
4. Droga odśrodkowa (ranię odprowadzające)
5. Efektów

8

Co to jest zwój nerwowy?

Skupisko ciał komórek nerwowych poza terenem OUN

9

Co to jest nerw rdzeniowy?

Połączenie korzenia przedniego i korzenia tylnego jednego segmentu RK po tej samej stronie

10

Gałęzie nerwu rdzeniowego

- g przednia
- g tylna
- g oponowa
- g łącząca biała (C8-L2/3)

11

Co dochodzi do każdego nerwu rdzeniowego?

Gałąź łącząca szara

12

Które korzenie nerwów rdzeniowych zawierają dodatkowo neuryty jądra pośrednio-bocznego?

Korzenie przednie C8-L2/3

13

Które korzenie nerwów rdzeniowych posiadają dodatkową neuryty komórek jądra pośrednio-przyśrodkowego?

Korzenie przednie S2-S4

14

Splot nerwowy

Każde wymieszanie nerwów rdzeniowych

15

Splot nerwów rdzeniowych

Wymieszanie gałęzi przednich kilku kolejnych nerwów rdzeniowych po jednej stronie rdzenia kręgowego

16

Jakie wyróżniamy sploty nerwów rdzeniowych ?

1. Szyjny C1-C4
2. Ramienny C5-Th1
3. Lędźwiowy L1-L3
4. Krzyżowy L4-Co1

17

Co to jest jądro pośrednio-boczne?

Ośrodek układu współczulnego

18

Gdzie leży jądro pośrednio boczne?

W rogu bocznym rdzenia kręgowego w segmentach C8-L2/3

19

Co to jest jądro pośrednio przyśrodkowe?

Inaczej jądro krzyżowe przywspółczulne - jest rdzeniowym ośrodkiem układu przywspółczulnego

20

Gdzie leży jądro pośrednio przyśrodkowe ?

W segmentach S2-S4 rdzenia kręgowego

21

Jakie są inne ośrodki układu przywspółczulnego oprócz jądra pośrednio-przyśrodkowego?

Jądra przywspółczulne nerwów czaszkowych III, VII, IX i X w pniu mózgu

22

Co to jest gałąź łącząca biała ?

Gałąź nerwu rdzeniowego biegnąca do najbliższego zwoju przykręgowego (pnia współczulnego).
Są to neuryty komórek jądra pośrednio-bocznego rogu bocznego RK + dendryty komórek zwoju międzykręgowego (czuciowe)

23

Co to jest gałąź łącząca szara?

Włókna współczulne pozazwojowe, biegnące od zwoju przykregowego do nerwu rdzeniowego

24

Unaczynienie opony twardej dolu przedniego czaszki

- parzysta t oponowa przednia (od sitowej przedniej od ocznej)
- parzysta gałąź czołowa t oponowej środkowej

25

Unaczynienie opony twardej dołu środkowego czaszki

- parzysta t oponowa środkowa
- g oponowe t lzowej
- t oponowa dodatkowa ( od szczękowej lub oponowej środkowej)

26

Unaczynienie opony twardej dołu tylnego czaszki

- parzysta t oponowa tylna (od gardłowej wstępującej)
- g ciemieniowa t oponowej środkowej
- g oponowa t potylicznej
- g oponowa t kręgowej