Övriga celler i mag-tarmkanalen Flashcards Preview

EoN > Övriga celler i mag-tarmkanalen > Flashcards

Flashcards in Övriga celler i mag-tarmkanalen Deck (11)
Loading flashcards...
1

Ytepitelceller

Magsäck. Slem + bikarbonat.

2

Mukösa halsceller

Magsäck. Stamcell, slem.

3

Parietalceller

Magsäck. Saltsyra, intrinsic factor (bildar komplex med vitamin B12 i duodenum).

4

Huvudceller

Magsäck. Pepsinogen, leptin.

5

Panethceller

Defensiner, antibakteriella ämnen.

6

Stamceller

Celldelning

7

Kryptceller

Vätskesekretion

8

Entero-endokrina celler

Hormonsekretion

9

Bägarceller

Mukussekretion

10

Absorptiva celler

Absorption paracellulärt genom tight junctions (joner och H2O eller transcellulärt m h a transportproteiner.

11

M-celler

Upptag av antigen (ileum)