Parts Of The Body Flashcards Preview

Kinyarwanda > Parts Of The Body > Flashcards

Flashcards in Parts Of The Body Deck (32):
0

Head

Umutwe (pl. imitwe)

1

Shoulders

Ibitugu (sing. Igitugu)

2

Knees

Amavi (sing. Ivi)

3

Toes

Amano (sing. Ino)

4

Eyes

Amaso (sing. Ijisho)

5

Ears

Amatwi (sing. Ugutwi)

6

Mouth

Umunwa (pl. iminwa)

7

Nose

Izuru (pl. amazuru)

8

Legs

Amaguru

9

Face

Isura

10

Chest

Agatuza

11

Elbow

Inkokora

12

Neck

Ijosi

13

Breasts

Amabere

14

Belly button

Umukondo

15

Teeth

Amenyo

16

Nails

Inzara

17

Blood

Amaraso

18

In the Stomach/ stomach

Mu nda/ inda

19

Fingers

Intoki

20

Hand (s)

Ikiganza/ ibiganza

21

Back

Umugongo

22

Penis

Imboro

23

Arm (s)

Ukuboko/ amaboko

24

Tongue

Ururimi

25

Hair (on your head only)

Umusatsi

26

Skin

Uruhu

27

Vagina

Igituba

28

Butt

Ishybuno

29

A heart

Umutima

30

Word; a speech

Ijambo

31

To step

Gutambuka