Pediatri Flashcards Preview

Not Accelerated > Pediatri > Flashcards

Flashcards in Pediatri Deck (12):
1

Ciri manakah yang TIDAK berasosiasi dengan gangguan yang ditunjukkan pada foto lateral di bawah ini?

A. Kraniosinostosis

B. Sindaktili

C. Keterbelakangan mental

D. Pola keturunan dominan autosomal

E. Ptosis

C

2

Anak 5 tahun dibawa dengan kejang umum dan pertumbuhan yang lambat. kelainan apa yang ditunjukkan pada MRI T-2 tertimbang aksial pasien di bawah ini?

A. Pakigiria

B. Holoprosensepali lobar

C. Sklerosis tuberus

D. Heterotopia nodular

E. Displasia Septo-optik

D

3

Sindroma Sturge-Weber

4

di antara ciri-ciri di bawah ini, manakah yang tidak berasosiasi dengan kelainan yang dijelaskan pada CT Scan di bawah ini?

A. Hampir lazim ada bersama-sama dengan sakit kepala

B. Hampir lazim hiperdensi pada CT Scan

C. Hampir Lazim hiperdensi dengan korteks pada MRI T1 tertimbang

D. Berasal dari ektoderm

E. Tidak menundukkan degenerasi ganas

D

5

A. Malformasi chiari I

B. Malformasi chiari II

C. Invaginasi Basilar

D. Sklerosis tuberus

E. Pakigiria

A

6

Perhatikan gambar di bawah ini. diagnosis

A. Skizensepali

B. Sindroma Wyburn-Mason

C. Kista Arachnoid

D. Astrositoma parietal kiri

E. Porensepali

E

7

A. Sklerosis tuberus

B. Sindroma Sturge-Weber

C. Ensepalicele oksipital

D. Agiria

E. Empiema Subdural

D

8

Gambar berikut ini menunjukkan 

A. Acute Infarction

B. Chronic Subdural hematoma

C. Epidermoid Cyst

D. Intracranial Hypotension

E. Sturge-Weber Syndrome

E

9

A. kista Araknoid retroserebelar

B. Poensepali

C. Malformasi Dandy-Walker

D. Mega Cisterna magna

E. Malformasi Chiari III

C

10

Gambar di bawah ini menunjukkan

A. Astrocytoma

B. Diastematomyelia

C. Ependymoma

D. Lipoma

E. Meningioma

B

11

Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan

A. Metastatic disease

B. NF-1

C. NF-2

D. Tuberous sclerosis

E. Von Hipple-Lindau Disease

D

12

Gambar di bawah ini menunjukkan penyakit

A. Gliomatosis cerebri

B. Huntington's disease

C. Krabbe's disease

D. Multiple Sclerosis

E. Tuberous Sclerosis

E