Periodni sistem - 20 elementov Flashcards Preview

Kemija > Periodni sistem - 20 elementov > Flashcards

Flashcards in Periodni sistem - 20 elementov Deck (20)
Loading flashcards...
1

H

vodik

2

He

helij

3

Li

litij

4

Be

berilij

5

B

bor

6

C

ogljik

7

N

dušik

8

O

kisik

9

F

fluor

10

Ne

neon

11

Na

natrij

12

Mg

magnezij

13

Al

aluminij

14

Si

silicij

15

P

fosfor

16

S

žveplo

17

Cl

klor

18

Ar

argon

19

K

kalij

20

Ca

kalcij