Phone Book-School Reading Flashcards Preview

English > Phone Book-School Reading > Flashcards

Flashcards in Phone Book-School Reading Deck (21):
1

Uniwersalny

Versatile

2

Odcinek/rata

Instalments

3

Przekazywać

Convey

4

Zdrada

Betrayal

5

Uznawać coś za coś

Regard as

6

W odpowiedzi na

In response to

7

Zarazić

Contract

8

Wydarzyć się

Come about

9

Rozwijać się

Evolve

10

Pochodzić

Originat

11

Dojazd

Commute

12

Składać się z

Consist of

13

Głównie z ust do ust

Mainly through word of mouth

14

Bezpośredni

Direct

15

Pseudonim

Pseudonym

16

Celowo

Deliberately

17

Wpływać na

Contribute to

18

Łączyć

Blend

19

Zaangażować się w coś

Engage in

20

Cecha

Feature

21

Pseudonim literacki

Pen name