Phrasal Verbs #2 - B Flashcards Preview

Phrasal Verbs > Phrasal Verbs #2 - B > Flashcards

Flashcards in Phrasal Verbs #2 - B Deck (32):
1

felvásárolja a teljes készletet, megveszi az összeset

buy sth up

2

tanul, tapasztalattal gazdagodik

bring sth away

3

magához térít, eszméletre térit

bring sb to

4

magával viszi vendégségbe

bring sb over

5

félbeszakít, közbevág

break in

6

okoz, kivált

bring sth on

6

megsemmisül (tűzben)

burn up

6

megvásárolja a cég részvényeit

buy sth out

7

leég, kiég

burn down

7

tűzben megsemmisít, eléget

burn sth up

8

melege van, meggyullad a melegtől

burn up

9

meggyőz, megnyer vkit

bring sb (a)round

10

kitör

break out

10

feloszlik, darabjaira hullik

break up

11

sikerre visz, sikeresen végrehajt

bring sth off

12

okoz, eredményez, maga után von

bring about sth

13

említ, felhoz egy témát

bring sth up

15

magával hoz, elhoz

bring along sb/sth

17

szakít (vkivel)

break up (with sb)

18

összefut vkivel

bump into sb

20

feloszlat (tömeget), megszüntet, megsemmisít

break sth up

21

behatol, betör vhova

break into sth

22

hangsúlyoz, kiemel

bring sth out

23

félbeszakít (egy beszélgetést), közbevág [2]

break in on sth, break into sht

24

bejárat vmit

break sth in

25

darabokra tör

break sth up

26

felnevel

bring sb up

28

megszakít egy barátságot, felbont egy eljegyzést

break sth off

29

nem vesz tudomást róla, kerüli

brush sb/sth off

30

felgyújt és leéget

burn sth down

31

megszökik

break out of sth

32

behatol, betör

break in