phrases Flashcards

1
Q

can I come?

A

naanu barabahuda?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

is he sleeping?

A

avanu niddhe maduthaiddhaneye?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

do you know me?

A

ninage naanu gothha

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

do you have my book?

A

ninna bali nanna pustaka idheya

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

how big is it?

A

adhu eshtu dhoddadhu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

can I help you?

A

naanu nimage sahaya madabahuda

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

can you help me?

A

nanage sahaya maduthhira

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

do you speak English?

A

neevu inglish mathanadutthira

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

how far is this?

A

idhu esthu doora ide

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

what is time now?

A

eega esthu ghante

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

how much far is this?

A

idhu esthu doora ide

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

I can agree with that

A

naanu adhakke oppaballe

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

she appears today

A

avalu eevatthu kaanisidhalu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

we attack them

A

naavu adhannu dhaaali maadona

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

they avoid her

A

avaru avalannu nirakarisidharu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

she is like him

A

avalu avana thara

17
Q

I can begin that

A

naanu adharindha aarambisaballe

18
Q

we borrowed money

A

naavu hanavannu thegedukondhevu

19
Q

they breathe air

A

avaru gaali sevisuthhare

20
Q

I can bring it

A

naanu adhannu tharaballe