Platons Protagoras Flashcards Preview

Oldtidskundskab > Platons Protagoras > Flashcards

Flashcards in Platons Protagoras Deck (23):
1

Hvad var dialogens emne i Platons Protagoras?

Om man kan lære arité, eller om det er noget man ikke selv har indflydelse på

2

Hvad ender Sokrates med at hævde i Platons Protagoras?

At det er viden, som gør en til et godt menneske, og at man dermed godt kan lære arité, da man jo opnår viden (tecné) ved undervisning

3

Hvad er selvkontrol på græsk?

Sofrosyne

4

Hvad er mod på græsk?

Andreia

5

Hvad er retfærdighed på græsk?

Dike

6

Hvad er klogskab på græsk?

Sofia

7

Hvad er gudhengivenhed på græsk?

Hosiotes

8

Hvad går Protagoras' myte ud på?

Da guderne havde skabt alle levende væsener, fik Epimetheus lov til at uddele egenskaber til dem - og han gjorde det på en sådan måde, at der ikke var flere tilbage til mennesket. Derfor tog man nogle egenskaber fra guderne. De egenskaber var kendskab til ild og håndværk, og retfærdighed. Derfor er egenskaben til retfærdighed noget medfødt, som skal læres og videreudvikles i løbet af livet

9

Hvad er forskellen på apori og doxa, og hvad er bedst ifølge Sokrates?

Apori er at være i tvivl og doxa er at have skindviden. Sokrates mener at det er bedre at være i tvivl.

10

Hvad går den sokratiske ironi ud på?

En metode, hvor man stiller et dumt/naivt spørgsmål til modstanderen, som dermed bliver tvunget til at skære sin pointe ud i pap. Vedkommende ved ofte opdage, at hans argument ikke holder.

11

Hvilken metode bruger Sokrates, når han prøver at få andre til at "føde" idéer?

Den maieutiske metode

12

Hvad betyder elenchos?

Det er processen hvor Sokrates skaber tvivl ved (apori) og får andre til at træde ud af doxa (skindviden)

13

Hvem var Kallias?

En meget velhavende borger i Athen i slutningen af den Arkaiske tid, som havde mange sofister besøgende i sit hjem. Han brugte hele familiens formue på at holde debatter, og derfor er han et godt eksempel på hvorfor Sokrates ikke kunne lide sofister

14

Hvad er læren om væren?

Ontologi

15

Hvad er sikker viden på græsk?

Episteme

16

Hvad sammenligner Sokrates sofisterne med?

Han sammenligner dem med handelsmænd. Når man køber mad skal man også være varsom med, hvad man indtager og hvilken handelsmand, man køber maden hos. Men viden er det endnu farligere at indtage, fordi man aldrig kan få den ud igen. Derfor skal man være meget varsom med, hvem man går i lære hos. Dette er i øvrigt et eksempel på en lignelse, som ofte optrådte i Platons værker.

17

Hvorfor er det svært at skelne mellem Platon og Sokrates?

Fordi Sokrates aldrig skrev noget selv, og fordi Platon lader Sokrates' synspunkter ændre sig efterhånden som hans egne synspunkter ændrer sig. Platon var desuden slet ikke født da "Protagoras" skulle have fundet sted

18

Hvorfor er Sokrates' sammenligning mellem sjæl og krop ikke ligeså oplagt i klassisk tid, som den ville være i dag?

Fordi der var en stærk dualisme mellem krop og sjæl i antikken, og fordi de helt grundlæggende blev set som to forskellige ting (som dog var lige vigtige).
Han sammenligner sjælen med kroppen ved at sige, at den ville man heller ikke overlade til nogen, man ikke vidste hvem var.

19

Hvordan taler Protagoras selv om det at være sofist?

Han opfordrer til at man bryder alle sine bånd og tilslutter sig ham. Han virker på den måde som om han overvurderer sig selv lidt og måske også er lidt forblændet af al den Kleos han har. Dette siger også noget om, at der er tale om et halv-fiktivt værk, da han selv nævner det at man skal bryde alle bånd, for at tilslutte sig ham.

20

Hvorfor går Protagoras ind for demokrati?

Fordi alle mennesker har fået tildelt retfærdighedssans og andre egenskaber til et godt liv, og ergo har kompetencerne til at deltager et direkte demokrati. Sokrates mener ikke, at alle mennesker har disse egenskaber, og derfor går han ikke ind for demokratiet.

21

Hvilke analogier kommer Sokrates med, da han spørger Protagoras, om egenskaberne udgør en enhed eller om de skal ses hver for sig?

Han sammenligner egenskaberne som udgør arité med en guldklump, som betår af flere mindre guldklumper som tilsammen udgør en guldklump - men alle delene er ens. Eller om det er ligesom et ansigt - forskellige del som f.eks. Øjne, næse og ører som udgør en helhed, selvom de er forskellige

22

Hvad sagde oraklet i Delfi om Sokrates

At han var den viseste. Det kunne han ikke forstå, da han ikke anså sig selv for særlig vis. Han fandt dog ud af, at det måtte fordi han vidste, at han ikke vidste noget. Derfor var det hans pligt at få andre til at nå frem til samme erkendelse, hvorefter episteme kan begynde

23

Hvilke egenskaber skal et menneske have for at leve op til sin arité?

Selvkontrol, mod, retfærdighed, klogskab og gudhengivenhed.