podnebje Flashcards Preview

geo 4 > podnebje > Flashcards

Flashcards in podnebje Deck (16)
Loading flashcards...
1
Q

vreme?

A

temp, vetrovnost, padavine, zr pritisk

2
Q

indirektno segr ozr

A

dolgovalovno sev se odbije od tal in segreje zrak

3
Q

podn dejavniki slo

A

geog sirina 4 letni casi cikloni iz z zmerne T zmerno topli pas razn mi

4
Q

vpliv reliefa

A

z nadm vis eksp orografska ovira

5
Q

oddaljenost od morja do kje vpliva

A

do alp din pregrade tudi po dolini soce do trente

6
Q

zracne mase?

A

celinske susne poz iz V
morske vlazne iz J in Z
hladne polarne iz S poz V
tople tropske iz J

7
Q

opisi C in A in kateri

A

ciklon nizek zr pr dvigovanje slabo
antic visok zr pr navzdol soncno
islandski (sred) azorski sibirski

8
Q

vpliv na T

A

son sevanje ekspozicija megla oblacnost nadm visina !!

9
Q

mrazisca

A

v kr depresijah T in veg obrat

10
Q

kondenzacija evaporacija abs, maks, rel vlaga

A

razlozi

11
Q

vrste padavin nastanek

A

orografske konvekcijske frontalne

12
Q

kol padavin in vpliv

A

skoraj 1600mm proti notranjosti vec in potem proti V manj, Z in JZ vetrovi sr ciklon zr mase

13
Q

gdaj in kje pada

A

z - jeseni, submediteranski p. r.
v in sv - poleti, subkontinentalni

14
Q

vetrovi zakaj

A

segrevanje-razlike v zr pritisku

15
Q

regionalni vetrovi

A

obalni, pobocni, burja, jugo, fen

16
Q

podnebni tipi v slo

A

submediteransko/obsredozemsk
zmerno celinsko/subkontinentaln
gorsko