Primary Flashcards Preview

Swahili > Primary > Flashcards

Flashcards in Primary Deck (62):
0

Habari za...

News of...

1

Kidogo kidogo

Little by little

2

Unatoka wapi?

Where are you coming from just now?

3

Ninatoka...

I'm coming from...

4

Mjini

Town

5

Sawa

Ok

6

Wewe

You

7

Ndiyo

Yes

8

Hapana

No

9

An-an (nasal)

No

10

Habari yako

How are you?

11

Kesho

Tomorrow

12

Kesho kutwa

Day after tomorrow

13

Leo

Today

14

Jana

Yesterday

15

Juzi

Day before yesterday

16

Asubuhi

Morning

17

Mchana

Afternoon

18

Alasiri

Late afternoon

19

Jioni

Evening

20

Jina langu ni...

My name is...

21

Jina lako nani?

What is your name?

22

Nimefurahi kukutana nawe.

Nice to meet you.

23

Pole pole

Carefully

24

Kuamakini

Take care

25

Sijaiewa

I don't know

26

Labda

Maybe

27

Tafadhali

Please

28

Asante

Thank you

29

Karibu

Welcome

30

Harufu nzuri sana

It smells very good

31

Sana

Very

32

Nzuri

Good

33

Hodi

"May I approach (the house)"

34

Nakwenda sasa

See you later

35

Kwa heri

Good bye (for the day)

36

Habari gani

What news?

37

U mzima

Are you well? (Not sick)

38

Shikamuu

How are you (reverent)

39

Marahaba

Delightful (response to shikamuu)

40

Kidogo

Small

41

Kubwa

Big

42

Bwana

Sir/male

43

Mama

Ma'am/female

44

Mtoto

Child

45

Kazi

Work

46

Safari

Journey

47

Unajifunza Kiswahili

Do you speaks Swahili?

48

Ndani

Inside, within

49

Tena

Back, again

50

Wakati

Now (present continuous tense). Ie im doing this now.

51

Kile

That one

52

Vile

Those ones

53

Hikhi (hee-kee)
Hichi (hee-chee)

This one

54

Kuwa

That

55

Samahani

Excuse me, pardon

56

Hamna shida

No worries, no problem

57

Nashukuru

I am grateful, thank you

58

Zaidi Na zaidi

More and more

59

Na

And

60

Sasa

Now, currently

61

Yoyote

All