Prøve Flashcards

0
Q

Hvordan leser man koranen?

A

Fra høyre til venster og det er skrevet på arabisk.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
1
Q

Hva er det arabiske ordet for Gud?

A

Allah

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hvorfor er koranen så rikt utsmykket?

A

Får den er viktig og fordi at de ønsker å hedre gud, For det er guds ord som står der.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hvordan starter alle surer unntatt sure ni?

A

De starter med et åpningsformular.

Som på norsk blir i guds den barmhjerteligs den nådeikets navn.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hva betyr “å resitere”?

A

Å lese med en syngende stemme.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hvorfor er teksten skrevet inn i medaljonger?

A

Muslimene mener teksten er en direkte gjengivelse av Guds ord.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hvorfor er maria nevnt i koranen og hvor?

Hva handler den om?

A

Sure 19 og vers 16-34.

Om hvordan maria ble med barn Og om taleunderet til jesus.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Hva er budskapet i koranen, sure 6,74 på side 112?

A

At det ikke var lov å ta bilder av gud.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Hvorfor er staden Mecca et viktig sted for muslimene?

A

Det var der profeten Muhammed ble født, og det var viktig og besøke og be til mekka. Mekka er et hellig sted.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hva kalles skrivekunsten som dem bruker til og utsmykke blandt annet moskeer i Islam?, og hvorfor gjør man det?

A

Skrivekunsten kalles kalligrafi. Kunsten innenfor islam er laget for å prise den ene gud.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hva heter de fem søylene i Islam?

A
  • trosbekjennelsen (shahada)
  • bønnen (salah)
  • fasten (saum)
  • Velferdsbidraget (zakah)
  • pilegrimsreisen (hadsj
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Hva handler trosbekjennelsen om?

A

Det er ingen gud uten gud, og muhammed er hans profet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Hva “handler” bønnen om?

A

Muslimer skal be fem bønner hver dag, og de skal vende seg mot mekka.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Hva handler fasten om?

A

Alle de voksne å friske muslimer må faste i den måneden som heter ramadan.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hva handler velferdsbidraget om?

A

Muslimer skal gi penger til noen som trenger det, å hjelpe andre og ta vare på hverandre

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Hva handler pilegrimsreisen om??

A

Hvert år kommer det rundt 3 millioner pilegrimer til mekka, både menn og kvinner.