PST Week 2 Flashcards Preview

A21 Study Cards > PST Week 2 > Flashcards

Flashcards in PST Week 2 Deck (116):
1

Mjel

To milk (a cow, sheep, etc)

2

Miell

Flour

3

Mjaltë

Honey

4

Lidh

To tie

5

Lopat

A shovel (noun)

6

Dele

Sheep

7

Misër

Corn

8

Pros (used in spoken language often) or presh

Leek

9

Rrobat

Clothes

10

Mos

Don’t

11

Ngjyra

Color

12

Fundjavën

Weekend

13

Ngjis malin

To climb a mountain

14

Dremis

Nap

15

Kursin

Course

16

Çaj dru

To chop wood

17

Hardhi rrushi

Grapevine

18

Rri

To stay, hang out

19

Dhi

Goat

20

Zier

Boil

21

Pis

Dirty

22

Jam bërë pis

To become dirty (phrase always used together)

23

i/e pastër

Clean

24

Ditëlindje/a

Birthday

25

Frikë

Scared, fear

26

Pastrojnë

To clean (verb)

27

Shikojnë

To watch (verb)

28

Thurin

To knit (verb)

29

Çorape

Socks

30

Ngadalë

Slowly

31

Heq

To undress or take off clothes (colloquially used to mean changing, but you can use with non-clothing items)

32

Pastaj

Then, after

33

Ndërsa

While

34

Mbaroj

To finish

35

Thërras

To call someone’s name, to beckon

36

Gatuaj

To cook

37

I/e Shijshëm/me

Delicious

38

Shije

To taste

39

Present continuous tense (to be + -ing verb ending in English)

Po + verb conjugated in present tense

40

Future tense

Do të +verb conjugated in present tense

41

Vesh

To dress, can only be used when referring to putting on clothing

42

To put on, can be used with things other than clothing (watch, glasses, etc)

43

Veshi

Ear

44

Luleshtrydhe

Strawberry

45

Mbaj

To keep

46

Njëjës

Singular

47

Shumës

Plural

48

Ende

Yet, still

49

Shpejt

Fast, quickly

50

Gjithmonë

Always

51

Ndonjëherë

Sometimes

52

Rrallë

Seldom, rarely

53

Shpesh

Often

54

Kurrë

Never

55

Asnjëherë

Never

56

Prapa

Behind

57

Larg

Far

58

Afër

Near

59

Kot

Invain

60

Shkurt

Briefly

61

Thjesht

Simply

62

Mjaft

Enough, pretty, quite

63

Aq, kaq

Enough, so much, such

64

im/ime

Mine (m/f)

65

yt/jot

Your (singular, masculine, written/spoken)

66

Jote

Your, singular, feminine

67

i/e tij

His (m/f)

68

i/e saj

Her (m/f)

69

ynë/jonë

Our (m/f, only f spoken)

70

Juaj

Your, plural, m&f

71

i/e tyre

Their (m/f)

72

Si e kaluat të fundjavën?

How did you spend your weekend?

73

Folje

Verbs

74

Fjalor

Vocabulary

75

Fjalët

Sentences

76

Ndajfolje

Adverbs

77

Dhemb

To hurt (v)- pronounced as English “them”+b

78

Nëna

Mother

79

Roman

Novel

80

Këtë

This

81

Javë

Week

82

Kengë

Song

83

Përpara se

Before that

84

Përpiqem

I try

85

Orentimi

Orientation

86

Ec

Verb (to walk)

87

Drejt

Straight

88

Diçka

Something

89

Kthehu

Turn

90

Majtas

Left

91

Djathtas

Right (direction)

92

Vazdhoj

To continue (v)

93

Gjithçka

Everything

94

Sigurisht

Of course, sure

95

Kryesore

Main

96

Zotëri

Sir

97

I/e lehtë

Easy

98

Per mua

For me

99

Ku ndodhet _______?

Where is ______ located?

100

Shikoj

To look at (v)

101

Kërkoj

To look for, to search (v)

102

Ngjaj

To look like (v)

103

Çdo

Every

104

Dembel

Lazy (person)

105

Gjatë

Tall, long

106

Përsëri

Again

107

Prapë

Again

108

Rregult

Regular

109

Parregullt

Irregular

110

Shkurtër

Short

111

Shpjegoj

To explain

112

Sjell

To bring

113

Vëmendje/a

Attention (n)

114

Zgjuar

Clever, smart, wise

115

Keni të drejtë

You are right

116

Përsëriteni, ju lutem

Repeat it, please