Radioaktivitet Flashcards Preview

Naturfag Vg1 > Radioaktivitet > Flashcards

Flashcards in Radioaktivitet Deck (17)
Loading flashcards...
1

Enhet for strålingsaktivitet

Bq - Becquerel

2

Kjernepartikler

P+ og n

3

Samme antall P+, ulikt antall n

Isotop

4

Radioaktiv stråling finnes i to typer, hvilke ?

EM-stråling og Partikkelstråling

5

Hvilke strålinger er partikkelstråling

Beta og alfa-stråling

6

Hva er EM-stråling

Gammastråling

7

Alfa-stråling består av ...... og hvor mye mindre er atomnummeret og nukleontallet i det nye isotopet?

Heliumkjerne, atomnummeret er 2 mindre og nukleontallet er 4 mindre

8

Et nøytron i kjernen omdannes til et elektron

Beta-stråling

9

Hva trengs for å stoppe beta-stråling

Aluminum

10

Overskuddsenergi fra en radioaktiv isotop etter den har emittert fra alfa eller betastråling?

Gammastråling

11

Hva kan beskytte mot gamma?

Tykk betong eller bly

12

Halveringstid til C-14

5730 år

13

Tiden det tar før halvparten av en radioaktiv isotop er skilt ut fra en organisme

Halveringstid

14

Enhet for strålingsaktivitet

Bq - Becquerel

15

Enhet for måling av stråledose i mennesker

Gy - Gray

16

Enhet for biologisk virkning stråling har på kroppen

Sv - Sievert

17

Hva betyr mer stråling? Gy, Sv eller Bq

Sv - Sievert