Regular Verb Conjugations (present) Flashcards Preview

GCSE French > Regular Verb Conjugations (present) > Flashcards

Flashcards in Regular Verb Conjugations (present) Deck (18):
0

-ER ending (e.g parler) : Je

Remove -er and add -e
Je parle

1

-ER ending (e.g parler) : Tu

Remove -er and add -es
Parles

2

-ER ending (e.g parler) : il/elle

Remove -er and add -e
Il/elle parle

3

-ER ending (e.g parler) : nous

Remove -er and add -ons
Nous parlons

4

-ER ending (e.g parler) : vous

Remove -er and add -ez
Vous parlez

5

-ER ending (e.g parler) : ils/elles

Remove -er add -ent
Ils/Elles parlent

6

IR ending ( e.g finir) : Je

Remove -ir add -is
Je finis

7

IR ending ( e.g finir) : Tu

Remove -ir add- is
Tu finis

8

IR ending ( e.g finir) : il/Elle

Remove -ir add -it
Il/Elle finit

9

IR ending ( e.g finir) : nous

Remove -ir add - issons
Nous finissons

10

IR ending ( e.g finir) : vous

Remove -ir add -issez
Nous finissez

11

IR ending ( e.g finir) : ils/elles

Remove -ir add - issent
Finissent

12

RE ending (e.g perdre) : Je

Remove -re add -s
Je perds

13

RE ending (e.g perdre) : Tu

Remove -re add -s
Tu prends

14

RE ending (e.g perdre) : Il/elle

Remove -re
Il/elle prend

15

RE ending (e.g perdre) : Nous

Remove -re add- ons
Nous perdons

16

RE ending (e.g perdre) : vous

Remove -re add -ez
Vous perdez

17

RE ending (e.g perdre) : ils/Elles

Remove -re add -ent
Ils/Elles perdent