Ruby Flashcards Preview

Kalles læring > Ruby > Flashcards

Flashcards in Ruby Deck (19):
1

Hvordan definerer man en variabel i ruby?

Rett fram!
$ Variabel = verdi

Eksempel

$ name = 'kalle'
$ alder = 32
$ erkul = true
$ bestefilm = 'Se7en'

2

Ruby:
Hvordan finner man ut hva slags datatype en variabel er?

$ 'verdi'.class
$ variabel.class
$ name.class

3

Hvordan lager jeg en ny array i Ruby?

$ Array = [] // Tom array
$ collection = ["Thomas", "Kalle", "Anders"] // en med innhold

4

Ruby:
Hva gjør denne commandoen på en array?
$ collection.length

Forteller hvor mange datadeler som ligger i arrayen

5

Ruby:
Hva gjør denne commandoen på en array?
collection.reverse

Snur på rekkefølgen i arrayen collection

6

Ruby:
Hva gjør denne commandoen på en array?
$ collection.sort!

Sorterer etter alfabetisk rekkefølge i arrayen collection

7

Ruby:
Hva gjør følgende commando med arrayen collection
§ collection << "Raoul"

Legger til "Raoul" i arrayen collection

8

Ruby:
Hva gjør følgende commando med arrayen collection?
$ collection.delete_at(1)

Sletter objektet som ligger på plass nummer 2(!) i arrayen collection

9

Ruby:
Hva gjør følgende commando med arrayen collection
§ collection.pop

Sletter det siste objektet som ble lagt til i arrayen collection

10

Ruby:
Hva heter følgende datatypen som vises i eksempelet?
person = {name: "Thomas", age: 44, weight: 85.5}

En hash som heter "person"

11

Ruby:
Hva kalles komponentparrene i denne dette objektet?
person = {name: "Thomas", age: 44, weight: 85.5}

Key og Value
:name = key
"Thomas" = Value

12

Ruby:
Du har to hasher:
car1 = {whee­ls: 4, maxsp­eed: 110, color­: 'red'}
car2 = {whee­ls: 4, maxsp­eed: 150, color­: 'blue­'}

Hvordan får du tilgang til bil 1 sin farge?

$ car1[:colo­r]

13

Ruby:
Du har to hasher:
car1 = {whee­ls: 4, maxsp­eed: 110, color­: 'red­'}
car2 = {whee­ls: 4, maxsp­eed: 50, color­: 'blue­'}

Hvordan kombinerer man de to inn i en array, og får tilgang til antall hjul for bil nummer 2?

$ carsarray = [car1, car2] // Legger inn i array
$ cararray[1][:color] // peker på bil 2 ( 2 er 1 pga 0-indeksering)
=> "blue"

14

I en ruby fil, hvordan definerer man en class i sin enkleste form?

Eksempel:
class Hus
end

// Stor bokstav i navnet

15

Hva er et godt bilde for å beskrive hva en class, og attributter method er i den er for noe i den almenne verden?

En class er en blueprint for hvordan et objekt skal se ut. Slik at man kan lage flere av objektet.

"Hus" kan være class
Ekempler på attributter:
antall_vinduer
dører
farge

Noe som beskriver classen og kan endres.16

I ruby classer så finnes:
Attribute_accessor
Attribute_reader
Attribute_writer

Hva er deres funksjon?
Hva er felles?
Hva skiller de?

En metode innenfor en class bruker sin intergerer med attributtene for å uttøve sin funsjon. For eksempel attributten "colur" som man finner i class Hus.

accessor: kan både lese og skrive (male og se hvilken farge huset har)
reader: kun lese (bare se hvilken farge huset har)
writer: kun skrive (bare male huset)

17

Når bruker man en private method?

Dersom man ikke skal gi utenforstående tilgang til koden. Kan være sikkerhetshensyn. For eksempel pin-koder.

I hus-termologi: Man gir ikke alle tilgang til å tukle med elektrisitet eller røropplegg.

18

Hva gjør følgende kommando i ruby? og hva kalles en slik kommando?

$ for current_iteration_number in 1..100 do
puts "This is number #{current_iteration_number}"
end

Skriver ut
"This is number 1" .. "This is number 100" // og alle mellom
// Det er en loop

19

Hva kommer når det står "for" i en ruby kommando

En loop!