Rygning Flashcards Preview

Patologi > Rygning > Flashcards

Flashcards in Rygning Deck (14):
1

Hvor mange cigaretter skal man ryge for at være en 'storrygere'?

15

2

Hvor mange forskellige stoffer indeholder tobaksrøg?

over 4000

3

Hvordan kan det være at tobaksrøg påvirker hele kroppen og ikke kun lungerne?

Stoffer fra røget kommer in kontakt med luftveje, lunger og fordøjelsen og bliver derfra sendt ud til resten af kroppen, hvor det har en påvirkning.

4

Hvordan påvirker kulilte (CO) i kroppen?

Det optager iltens plads på hæmoglobin i blodet og nedsætter derved ilten i blodet. CO bliver langsomt frigivet af hæmoglobin og bliver derfor i blodet i lang tid.

5

Hvordan virker nikotin i kroppen?

Den binder sig til neurotransmitterreceptorer som så udskiller adrenalin (sympatiske nervesystemet). Adrenalinen øger pulsen, blodtryk og blodglukose. Den binder sig til receptorer i hjernen og ændrer signaloverførslen mellem neuronerne. Neuronerne vander sig til det (adapterer sig), udvikler en tolerance for en vist mængde nikotin, og for at få det samme 'ønsket' virkning, skal man ryger mere.

A image thumb
6

Hvad er abstinenssymptomer?

Symptomer man får, når man ikke får nikotin nok til at stimulerer receptorerne.

7

Hvilke forskellige oplevelser kan man få når man ryger?

Glæde, øget koncentration, smertedæmpende, afslappende, beroligende. Den sænker også appetiten og stimulerer stofskiftet.

8

Hvad er de forskellige måder man kan være afhængig af nikotin?

Fysiologiske, psykiske, sociale, og vanemæssigt.

9

Hvorfor er rygere i større risiko af at udvikle en hjerte-kar-sygdomme end ikkerygere?

Fordi rygning øger åreforkalkning og derved mulighed for blodpropper.

10

Nævn 5 sygdomme man kan få pga. rygning.

Kræft (i luftveje), KOL, blodpropper, dårlig cirkulation i benene, knogleskørhed

11

Nævn 5 fordele ved rygestop.

1. blodtryk og puls bliver normalt efter 20min. 2. risiko for blodprop mindskes efter 1 time. 3. smags- og lugtesansen begynder at vende tilbage efter 3 døgn. 4. Fertiliteten bedres efter 3-12 mdr. 5. Mindre hoste, bedre søvn og letter vejtrækning efter 3-12mdr.

12

Hvad er et andet navn for 'nikotinreceptorer'?

Acetylcholinreceptorer

13

Hvordan påvirker nikotin udskillelsen af neurotransmitteren dopamin?

Acetylcholinreceptorer er normalt stimuleret af acetylcholin. Når de er stimuleret, er neurotransmitteren dopamin frigivet (som påvirker vores belønningscenter og vi bliver glade). Nikotin passer i acetylcholinreceptorer. Flere receptorer bliver dannet, som også skal stimuleres. Det bliver de ved nikotin. Hver gang disse receptorer er stimuleret er dopamin frigivet.

14

Giv 5 eksempler af abstinenssymptomer.

angst, søvnløshed, dårlig humør, koncentrationsbesvær, rastløshed