Saikļu iedalījums Flashcards

1
Q

Un

A

Sakārtojuma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Lai

A

pakārtojuma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

šovakar iešu gulēt domājot, VAI viņa ir paēdusi

A

pakārtojuma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Bet

A

sakārtojuma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Taču

A

sakārtojuma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

tāpēc ka

A

pakārtojuma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Lai gan

A

Pakārtojuma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

nevis

A

sakārtojuma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

tomēr

A

sakārtojuma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

turpretī/tim

A

sakārtojuma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

tā kā

A

pakārtojuma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

olga VAI andris

A

sakārtojuma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

tādēļ ka

A

pakārtojuma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

kaut gan

A

pakārtojuma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

lai arī

A

pakārtojuma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Tiklab - kā arī

A

sakārtojuma

17
Q

Jeb

A

sakārtojuma

18
Q

Ne tikai - bet arī

A

sakārtojuma

19
Q

tiklīdz

A

pakārtojuma

20
Q

kaut arī

A

pakārtojuma

21
Q

Saista VTL, salikta teikuma daļas, ievada patstāvīgu teikumu, norādot uz tā saistību ar iepriekšējā teikumā izteikto domu

A

sakārtojuma saikļi

22
Q

Ievada palīgteikumu, tādējādi saistot to ar citām teikuma daļām

A

pakārtojuma saikļi