Seachtain 1 Flashcards Preview

Gaeilge > Seachtain 1 > Flashcards

Flashcards in Seachtain 1 Deck (18):
0

Name

Ainm

1

Age

Aois

2

Hair

Gruaig

3

Eyes

Súile

4

Person

Duine

5

People

Daoine

6

Date of birth

Dáta breithe

7

Curly

Catach

8

Straight

Díreach

9

Spiky

Spíceach

10

Year

Bliain

11

Years

Bliana

12

To be

13

I was

Bhí mé

14

I am

Táim

15

I am (every day)

Bím

16

I will be

Beidh mé

17

What does.... Mean?

Cád is brí le...?