sense and sensibility Flashcards Preview

Pride and prejudice 2 > sense and sensibility > Flashcards

Flashcards in sense and sensibility Deck (458):
1

lasting

pastāvigs, ilgtermina

2

the eldest

vecākais

3

elderly

pavecs

4

neighbour

kaimins, kaiminiene

5

forbearance

atturiba

6

creature

būtne, radijums

7

weary 

garlaikots

8

schemes

viltigi, plāni, intrigas

9

settle

nokārtot

10

partiality 

simpātijas, patika

11

ramble

klejojumi

12

vārgs, nespēcigs

infirm

13

saistit (uzmanibu)

attach

14

ungracious

nelaipns, nepatikams

15

propriety

pareiziba, pieklājiba

16

spirited

dzivs, energisks, seit: stingrs

17

malign

launs, postoss

18

satriekts, satraukts

upset

19

izklaides

amusements

20

expectation

gaidas

21

angrily

dusmigi

22

būtne, radijums

creature

23

nezinoss, aprobezots

ignorant

24

dare

uzdrosināties, uzdrikstēties

25

kaimins, kaiminiene

neighbour

26

pārvarēt neveiklibu, spert pirmo soli

break the ice

27

prospect

izredzes

28

skaistulis

beau

29

imprudent

neapdomigs, pārsteidzigs

30

nepastāviba

inconstancy

31

nopietni

solemnly

32

amazement

pārsteigums, izbrins

33

appearance

parādisanās, uzrasanās

34

ieraudzit

behold

35

konfidenciāli

in confidence

36

trūkums, trūkt

lack

37

fatigued

noguris

38

infamous

zemisks, apkaunojoss

39

neattaisnojams

unjustifiable

40

endeavour

censties, pūlēties

41

apnēmies, stingri nolēmis

determined

42

companionship

sabiedriba, kompānija

43

tremble

nodrebēt

44

nelietis

scoundrel

45

pienākumi, saistibas

engagements

46

zemisks, apkaunojoss

infamous

47

pārsteigums, izbrins

amazement

48

garlaikots

weary 

49

deny

noliegt

50

blockhead

cietpauris, āmurgalva

51

nicinājums

contempt

52

mājoklis

dwelling

53

smalks, seit;  vislielākais

exquisite

54

find (found, found) out

uzzināt, noskaidrot, seit; piekert

55

cietpauris, āmurgalva

blockhead

56

be (was/were, been) anxious

seit; dedzigi kārot, loti vēlēties

57

elope

slepus aizbēgt ar iemiloto

58

sejas izteiksme, seja

countenance

59

noslēpums

secret

60

ill-will

nelabvēliba

61

nelietiba

villainy

62

fault

vaina, trūkums

63

klejojumi

ramble

64

cetrapadsmit dienas, divas nedēlas

fortnight

65

apvidus

part

66

tik tikko

barely

67

severity

smagums, nopietniba

68

fortitude

gara spēks

69

distress

ciesanas, satriektiba

70

nozēla

resentment

71

smagums, nopietniba

severity

72

grave

nopientns, sadrumis

73

jokes

joki

74

notion

nojauta, prieksstats, uzskats

75

savieniba, pāris

match 

76

unhappiness

drūmums, nelaimigums

77

view

redzesloks, skats

78

thoughtful

iejūtigs, uzmanigs

79

rupjs, nepieklājigs

rude

80

kindness

laipniba

81

well-disposed

labvēligs

82

pārdomas

consideration

83

penitence

grēku nozēla

84

sabiedriba, kompānija

companionship

85

lauki, lauku apvidus

countryside

86

agitation

satraukums

87

lidzjūtigs

compassionate

88

solemnly

nopietni

89

traucējums

intrusion

90

infirm

vārgs, nespēcigs

91

vainigs

guilty

92

nepatikams

unamiable

93

joki

jokes

94

redzesloks, skats

view

95

reasonable

saprātigs

96

pieminēt

mention 

97

augligs

fertile

98

charming 

burvigs

99

izdevumi

expenses

100

uzdrosināties, uzdrikstēties

dare

101

unworthy

necienigs, nicināms

102

brinities

wonder

103

104

indignant

sasutis

105

pārsteidzosi

startlingly

106

lieku galvu kilā

I'll lay my life

107

constancy

uzticiba

108

radinieks

relation

109

grēku nozēla

penitence

110

nepiemērots

ineligible

111

censties, pūlēties

endeavour

112

nozēlojams, nelaimigs

miserable

113

fertile

augligs

114

favourable

labvēligs

115

kāzas

wedding

116

wedding

kāzas

117

attach

saistit (uzmanibu)

118

humility

pazemiba

119

conviction

pārlieciba

120

tikpat kā, tik tikko

scarcely

121

gratification 

gandarijums, apmierinājums

122

amusements

izklaides

123

(recepsu) zāles

prescriptions

124

tukss, laisks

idle

125

position

amats, vieta

126

ineligible

nepiemērots

127

izmeklēsana, iztaujāsana

inquiries

128

standing joke

pastāvigs joks "dezūrjoks"

129

gara spēks

fortitude

130

good-for-nothing 

nekam nederigs

131

nemierigi

anxiously

132

subdue

pārvarēt, apspiest

133

viltigi, plāni, intrigas

schemes

134

outstrip

pārspēt

135

pārspēt

outstrip

136

tediousness

apnicigums, garlaicigums

137

uzaicināt, ielūgt

invite

138

testimony

lieciba

139

lepnums

pride

140

gaidit

expect

141

izredzes

prospect

142

loti lūgt

entreat

143

supplant

aizstāt

144

insolent

nekaunigs

145

colour

nosarkt

146

secret

noslēpums

147

nodeviba vai mulkiba

treachery or folly

148

in spirits

labā omā

149

contempt

nicinājums

150

simpātijas, patika

partiality 

151

prescriptions

(recepsu) zāles

152

nelabvēliba

ill-will

153

otrreizējas piekersanās

second attachments

154

pazemiba

humility

155

nodosanās, lausanās

indulgence

156

exceedingly

ārkārtigi

157

noliegt

deny

158

launs, postoss

malign

159

atlaisties, atzvelties

lean back

160

gaidas

expectation

161

nolūks, plāns

design

162

nozēla

regret

163

bestow

dot, dēvāt

164

drawing room

viesistaba

165

occasion

gadijums, reize

166

intrusion

traucējums

167

pieminēt, dot mājienu

allude

168

I'll lay my life

lieku galvu kilā

169

surpass

pārspēt

170

neapdomigs, pārsteidzigs

imprudent

171

inquiries

izmeklēsana, iztaujāsana

172

knave

blēdis, krāpnieks

173

turn out

izrādities, izdoties

174

aizstāviba

defence

175

countenance

sejas izteiksme, seja

176

consideration

pārdomas

177

dzivs, energisks, seit: stingrs

spirited

178

nelaipns, nepatikams

ungracious

179

displeased

dusmigs, neapmierināts

180

expenses

izdevumi

181

wallow

gremdēties

182

sarūgtināts, saidzis, nokaitināts

vexed

183

gadijums, reize

occasion

184

mērkis

object

185

crimson

tumssarkans

186

nelietis

rascal

187

pastāvigs joks "dezūrjoks"

standing joke

188

atvieglojums

relief

189

arrival

ierasanās, atbrauksana

190

dwelling

mājoklis

191

bridināt

caution 

192

unexpectedly

negaiditi

193

savtigs

selfish

194

fear the worst

baidities no vislaunākā

195

kaut kur citur

elsewhere

196

aplamiba, nepatiesiba

falshood

197

laipns, draudzigs, seit; krietns

amiable

198

bezgala laipns

exceedingly affable

199

labā omā

in spirits

200

exceedingly affable

bezgala laipns

201

tumssarkans

crimson

202

parādisanās, uzrasanās

appearance

203

countryside

lauki, lauku apvidus

204

deliberating

apsvērt, pārdomāt

205

atteikties, atgrūst

cast off

206

regret

nozēla

207

indulgence

nodosanās, lausanās

208

lack

trūkums, trūkt

209

scoundrel

nelietis

210

befall (befell, befallen)

notikt, atgadities

211

ieslodzijums

confinement

212

satraukums

agitation

213

amiable

laipns, draudzigs, seit; krietns

214

resentment

nozēla

215

dot padomus

counsel

216

pazemināt

degrade

217

compassionate

lidzjūtigs

218

iemilēt, izjust patiku

take (took, taken) a fancy

219

sasutis

indignant

220

scarcely

tikpat kā, tik tikko

221

elsewhere

kaut kur citur

222

dejected

nomākts

223

pareiziba, pieklājiba

propriety

224

apsvērt, pārdomāt

deliberating

225

dusmigs, neapmierināts

displeased

226

inherit

mantot

227

drūmums, nelaimigums

unhappiness

228

pārnemt

imbibe

229

embarrassment

apmulsums

230

concealment

slēpsana, slēpsanās

231

saimnieks, nama (muizas) ipasnieks

landlord

232

pastāvigs, ilgtermina

lasting

233

nodrebēt

tremble

234

izligums

reconciliation

235

mention 

pieminēt

236

break off

pārtraukt attiecibas

237

treachery or folly

nodeviba vai mulkiba

238

reconciliation

izligums

239

dusmigi

angrily

240

apmulsums

embarrassment

241

nekaunigs

impudent

242

unamiable

nepatikams

243

amiable

labsirdigs, laipns, draudzigs, jauks

244

object

mērkis

245

lietot, seit: izturēties

use

246

startlingly

pārsteidzosi

247

slēpsana, slēpsanās

concealment

248

refusal 

atteikums

249

retort

atcirst

250

everything then prudent

visāds, tikai ne apdomigs

251

pārlieciba

conviction

252

cordially

sirsnigi

253

nomākts

dejected

254

uncommonly

neparasti

255

rude

rupjs, nepieklājigs

256

reveal

atklāt

257

noteikt, izvirzit noteikumu

stipulate

258

unjustifiable

neattaisnojams

259

anxiously

nemierigi

260

pārpratums

misunderstanding 

261

vexed

sarūgtināts, saidzis, nokaitināts

262

labsirdigs

good-humoured

263

nosarkt

colour

264

atcirst

retort

265

selfish

savtigs

266

behold

ieraudzit

267

atjaunots

restored

268

saprātigs

reasonable

269

struggle for composure

censties atgūt savaldibu

270

nekavējoties, tūlin pat

immediately

271

blēdis, krāpnieks

knave

272

nopietna izskata

grave-looking

273

par spiti

despite

274

gremdēties

wallow

275

unwell

slims, nevesels

276

nopientns, sadrumis

grave

277

relation

radinieks

278

befall (befell, befallen) 

atgadities

279

vilsanās

disappointment

280

upset

satriekts, satraukts

281

labvēligs

favourable

282

neparasti

uncommonly

283

stipulate

noteikt, izvirzit noteikumu

284

viesistaba

drawing room

285

banish 

padzit

286

sausmigs

appalling

287

vecākais

the eldest

288

seit; dedzigi kārot, loti vēlēties

be (was/were, been) anxious

289

design

nolūks, plāns

290

apbrinot

admire

291

pārtraukt attiecibas

break off

292

inconstancy

nepastāviba

293

pride

lepnums

294

impudent

nekaunigs

295

esteem

augstu vērtēt

296

visāds, tikai ne apdomigs

everything then prudent

297

game

medijums

298

fortnight

cetrapadsmit dienas, divas nedēlas

299

izrādities, izdoties

turn out

300

despite

par spiti

301

expect

gaidit

302

reproach

pārmest

303

lean back

atlaisties, atzvelties

304

misunderstanding 

pārpratums

305

necienigs, nicināms

unworthy

306

design

nolūks, plāns

307

entreat

loti lūgt

308

baidities no vislaunākā

fear the worst

309

slims, nevesels

unwell

310

matu cirta

lock

311

refinement

izsmalcinātiba, smalkums, seit; ilūzijas

312

counsel

dot padomus

313

atteikums

refusal 

314

uneasiness

raizes, nemiers

315

cast off

atteikties, atgrūst

316

nojauta, prieksstats, uzskats

notion

317

pavecs

elderly

318

use

lietot, seit: izturēties

319

izlikties, tēlot

feign

320

augstu vērtēt

esteem

321

nejausi

by chance

322

mantot

inherit

323

nolūks, plāns

design

324

stāstit, atstāstit

relate

325

admire

apbrinot

326

labvēligs

well-disposed

327

regard

ciena, augsts vērtējums

328

nicināms

despicable

329

330

notikt, atgadities

befall (befell, befallen)

331

landlord

saimnieks, nama (muizas) ipasnieks

332

second attachments

otrreizējas piekersanās

333

pārvarēt, apspiest

subdue

334

take (took, taken) a fancy

iemilēt, izjust patiku

335

beigties, pārstāt

cease

336

ciesanas, satriektiba

distress

337

atturiba

forbearance

338

medijums

game

339

norimties, mazināties

subside

340

falshood

aplamiba, nepatiesiba

341

apnicigums, garlaicigums

tediousness

342

censties atgūt savaldibu

struggle for composure

343

lemt, spriest (sodu)

dooming

344

dedzigs, nopietns

earnest

345

aizstāt

supplant

346

invite

uzaicināt, ielūgt

347

restored

atjaunots

348

labi nodrosināts

amply provided for 

349

gossip

tenkas, baumas

350

nogurums

fatigue

351

raizes, nemiers

uneasiness

352

impartial

objektivs, bez aizspriedumiem

353

pārmest

reprimand

354

by chance

nejausi

355

viltigs, mākslots, neists

artful

356

mutter

nomurmināt

357

relief

atvieglojums

358

wonder

brinities

359

defence

aizstāviba

360

miserable

nozēlojams, nelaimigs

361

engagements

pienākumi, saistibas

362

kabatlakatins

handkerchief

363

subside

norimties, mazināties

364

in confidence

konfidenciāli

365

barely

tik tikko

366

burvigs

charming 

367

gay (happy)

jautrs

368

determined

apnēmies, stingri nolēmis

369

tālums, attālums

distance

370

nekaunigs

insolent

371

guilty

vainigs

372

distance

tālums, attālums

373

grave-looking

nopietna izskata

374

rascal

nelietis

375

uzticiba

constancy

376

break the ice

pārvarēt neveiklibu, spert pirmo soli

377

confinement

ieslodzijums

378

dooming

lemt, spriest (sodu)

379

caution 

bridināt

380

amount

summa

381

iztika, iztikas lidzekli

living

382

noguris

fatigued

383

izsmalcinātiba, smalkums, seit; ilūzijas

refinement

384

prior

ieprieksējs

385

dot, dēvāt

bestow

386

slepus aizbēgt ar iemiloto

elope

387

match 

savieniba, pāris

388

ignorant

nezinoss, aprobezots

389

relate

stāstit, atstāstit

390

murgot

be delirious

391

earnest

dedzigs, nopietns

392

cease

beigties, pārstāt

393

ārkārtigi

exceedingly

394

objektivs, bez aizspriedumiem

impartial

395

wrong somebody

nodarit kādam netaisnibu

396

laipniba

kindness

397

be delirious

murgot

398

ieprieksējs

prior

399

despicable

nicināms

400

part

apvidus

401

atklāt

reveal

402

dilonis

consumption

403

uzzināt, noskaidrot, seit; piekert

find (found, found) out

404

nekam nederigs

good-for-nothing 

405

villainy

nelietiba

406

gandarijums, apmierinājums

gratification 

407

amply provided for 

labi nodrosināts

408

vaina, trūkums

fault

409

living

iztika, iztikas lidzekli

410

sazvērestiba

confederacy

411

labsirdigs, laipns, draudzigs, jauks

amiable

412

patvērums

shelter

413

good-humoured

labsirdigs

414

allude

pieminēt, dot mājienu

415

nomāktiba

dejection

416

pazisanās, pazina

acquaintance

417

reprimand

pārmest

418

immediately

nekavējoties, tūlin pat

419

consumption

dilonis

420

degrade

pazemināt

421

nomurmināt

mutter

422

netaktiskums, nekauniba

impertinence

423

ierasanās, atbrauksana

arrival

424

sirsnigi

cordially

425

pārspēt

surpass

426

exquisite

smalks, seit;  vislielākais

427

imbibe

pārnemt

428

negaiditi

unexpectedly

429

impertinence

netaktiskums, nekauniba

430

shelter

patvērums

431

jautrs

gay (happy)

432

amats, vieta

position

433

perplexed

apmulsis

434

nodarit kādam netaisnibu

wrong somebody

435

confederacy

sazvērestiba

436

apmulsis

perplexed

437

lieciba

testimony

438

artful

viltigs, mākslots, neists

439

handkerchief

kabatlakatins

440

padzit

banish 

441

acquaintance

pazisanās, pazina

442

summa

amount

443

disappointment

vilsanās

444

iejūtigs, uzmanigs

thoughtful

445

dejection

nomāktiba

446

beau

skaistulis

447

fatigue

nogurums

448

pārmest

reproach

449

tenkas, baumas

gossip

450

nokārtot

settle

451

feign

izlikties, tēlot

452

atgadities

befall (befell, befallen) 

453

ciena, augsts vērtējums

regard

454

satriekts, nozēlojams

wretched

455

idle

tukss, laisks

456

appalling

sausmigs

457

lock

matu cirta

458

wretched

satriekts, nozēlojams