Sentencije 3 Flashcards Preview

Latinski > Sentencije 3 > Flashcards

Flashcards in Sentencije 3 Deck (39):
1

Viša sila

Vis maior

2

Unaprijed/naknadno

A priori/ A posteriori

3

Pravda je draža od zlata

Iustitia omni auro carior

4

Teža su djela od riječi

Sunt facta verbis difficiliora

5

Prava linija je najkraća, pravi put je najsigurniji

Recta linea brevissima, recta via tutissima

6

Uzrok rata

Casus belli

7

Ruka ruku mije

Manus manum lavat

8

Rog izobilja

Cornu copiae

9

U središte stvari

In medias res

10

U dobroj vjeri

Bona fide

11

Djela, ne riječi

Res, non verba

12

Postoji mjera u stvarima

Est modus in rebus

13

Greška u govoru, u pisanju, u pamćenju

Lapsus linguae. Lapsus calami. Lapsus memoriae.

14

Nijedan dan bez linije

Nulla dies sine linea

15

Iskoristi dan

Carpe diem

16

Prije podne. Poslije podne

Ante meridiem. Post meridiem.

17

Svojeručno

Manu propria

18

Po čuvenju

De auditu

19

Hanibal pred vratima

Hannibal ante portas

20

Silom (oružjem)

manu militari

21

Teorija bez prakse - kao kola bez osovine

Theoria sine praxi sicut currus sine axi

22

U užem - u širem smislu

Stricto sensu - Lato sensu

23

Ne nove stvari, nego na nov način

Non nova, sed nove

24

Brže, više, jače

Citius, altius, fortius

25

Ako si zadovoljan svojom sudbinom, živećeš mudro

Laetus sorte tua vives sapienter

26

Osvetiću ti se (Dobićeš pod zub)

Venies sub dentem

27

Dva loša ubiše Miloša

Nec Hercules contra duos

28

Bojim se čovijeka koji je pročitao samo jednu knjigu

Timeo hominem unius libri

29

Jedna lasta ne čini proljeće

Una hirundo non facit ver

30

Ne raspravljati dva puta o istoj stvari

Non bis in idem

31

Ko brzo da, dvaput daje

Bis dat, qui cito dal

32

Ništa novo pod suncem

Nihil novi sub sole

33

Drugo ja

Alter ego

34

Danas meni, sutra tebi

Hodie mihi, cras tibi

35

Čija je zemlja, njegova je i vjera

Cuius regio, eius religio

36

Sve svoje sa sobom nosim

Omni mea mecum porto

37

Zar i ti, sine Brute!

Tu quoque, Brute, mi fili

38

Među nama

Inter nos

39

Svoje je najmilije

Te tua, me mea delectant