Skelett och muskler Flashcards

1
Q

skallens ben

A

kranium

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

nyckelben

A

clavicula

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

skulderblad

A

scapula

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

revben

A

costa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

bröstben

A

sternum

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

ryggrad

A

columna vertebralis

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

höftben

A

os coxae

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

svansben

A

os coccygis

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

lårben

A

femur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

knäskål

A

patella

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

skenben

A

tibia

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

vadben

A

fibula

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

överarmsben

A

humerus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

strålben

A

radius

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

armbågsben

A

ulna

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

sinushålor

A

luftfyllda hålrum i ansiktet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

hur många kotor har människan?

A

7 halskotor, 12 bröstkotor, 5 ländkotor och 5 korsbenskotor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

kota

A

vertebra

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

processus transversus

A

Tvärutskott

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

processus spinosus

A

Taggutskott

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Processus xiphoideus

A

Svärdsutskott

22
Q

Thorax

A

Bröstkorg

23
Q

Olecranon

A

Armbågsutskott

24
Q

Karpalben

A

Handlovsben

25
Q

Metakarpalben

A

Mellanhandsben

26
Q

Falanger

A

Fingrarnas ben

27
Q

pedis

A

Fot

28
Q

pelvis

A

Bäcken

29
Q

”Symfysen”

A

Bäckenfog

30
Q

Sacrum

A

Korsben

31
Q

Calcaneus

A

Hälben

32
Q

Tarsalben

A

Vristben

33
Q

Metatarsalben

A

Mellanfotsben

34
Q

M. Sternocleidomastoideus

A

Den sneda halsmuskeln

35
Q

Mm. Scaleni (tre på varje sida)

A

Revbenshållare

36
Q

M trapezius

A

kappmuskeln

37
Q

M erector spinae

A

ett samlingsbegrepp

för ryggens djupa muskulatur

38
Q

M latissimus dorsi

A

ryggens stora breda

muskel l

39
Q

M. pectoralis major

A

den stora

bröstmuskeln

40
Q

M. pectorlais minor

A

den lilla

bröstmuskeln

41
Q

M. deltoideus

A

Deltamuskeln

42
Q

Mm intercostales externi

A

de yttre

interkostalmusklerna

43
Q

Mm intercostales interni

A

de inre

interkostalmusklerna

44
Q

Mellangärdesmusklen

A

Diafragma

45
Q

M. rectus abdominis

A

den raka
bukmuskulaturen - delas på 6-8 ställen av
tvärgående senstråk

46
Q

M obliquus externus

A

den yttre sneda

bukmuskeln

47
Q

M. obliquus internus

A

den inre sneda

bukmuskeln

48
Q

M.transversus

A

den tvärgående bukmuskeln

49
Q

M biceps brachii

A

den tvåhövdade
överarmsmuskeln
är en böjarmuskel

50
Q

M triceps brachii

A

en trehövdad muskel

Är en sträckarmuskel

51
Q

M gluteus

A

sätesmusklerna

52
Q

M quadriceps femoris

A

en stor fyrhövdade lårmuskel,kroppens största muskel