Somali vocabulary Flashcards Preview

Somali > Somali vocabulary > Flashcards

Flashcards in Somali vocabulary Deck (60):
0

aniyo

I and...(aniga+iyo)

1

ba

at all; even

3

ballan (ka)

promise; appointment

4

balli (ga)

pond

5

baxo

(not) get out of (debt)

6

bixi doono

that he will get out of

7

qaan bixi doono

that he will pay (it) back

8

cod (ka)

voice

9

dabaal (sha)

swimming

10

dambe

debt, credit

11

doogso (day)

receive abundant rain

12

la doogsado

(when) heavy rains comes

13

gu (ga)

main rainy season, "spring"

14

hadduu

when he {haddii+uu}

15

halkii

from there

16

jilaal (ka)

dry season (Dec-Apr)

18

jawaab (ay)

answer

19

jooglee (yey)

splash about

20

kolkii

when, at the time

21

lagu

one...for (la+ku)

22

lahaa

he had

23

nalama

one...not us

24

qaado (qaatay)

take (for oneself)

25

balaan qaatay

he made a promise

26

qaan (ta)

debt

27

qabso+sii

keep on, continue

28

roobso (day)

receive rain

29

sii

INTENSIFIER (very much so

30

tol (ka)

relative, clan, kinsmen

31

ugu

to (him) using (u+ku)

32

waalan

crazy, insane

33

waaq

croak (sound of frog)

34

wada

altogether, completely

35

weli

ever, yet; (neg) never

36

weydii (yey)

ask; inquire

37

wax nalama weydiiyo

nothing is asked of us

38

weydiiso (stay)

ask for (oneself), request

39

xilli (ga)

time, season

40

xiriiri (yay)

link, make in a series

41

yimid

he came

42

yiqiin

he knew

43

wax dhigiddii miyaad bilowdey?

Have you started teaching?

44

Haa, laba toddobaad ka hor baan bilaabey.

yes, I started two weeks ago.

45

soo gala, waannu idin sugeyneyee.

come in, we were waiting for you.

46

taksiga lacagtiisu waa immisa?

How much is the taxi fare?

47

waa konton senti qofkiiba.

it is 50 cents per person.

48

marka hore xafiiskaas taga oo iska soo qora oo lacagtana soo bixiya.

first go to that office and register yourselves, also pay {the fees}.

49

Nabad, waxaannu rabnaa tallaalka jadeecada.

Hello, we would like a yellow fever vaccination

50

waa hagaag, warqaddan buuxiya labadiinnuba.

fine, both of you fill out this form.

51

guri wanaagsan baad kireysateen oo alaabtuna wey fiicantahay.

you rented a good house and the furniture is good too.

52

maxaad dooneysaa inaad cabto?

what would you like to drink?

53

maanta waa jimce, xaggee baad dooneysaan inaad tagtaan?

today is Friday, where would you like to go?

54

waxaannu ku fikireyney inaannu shaneemo tagno.

we were thinking of going to a movie.

55

meel maadeys Soomaali lagu dhigaa ma jirtaa?

is there a place where a Somali play is presented

56

iskeen!

come! {lit: bring yourself}

57

is yiri...

He said to himself...

58

wuu is diely

he killed himself

59

ayaa is an alternate form of baa and may be used interchangeably with no difference in meaning or function.

ayaa + aan=ayaan I + focus
ayaa + aad=ayaad you + focus
ayaa + uu =ayuu he + focus
ayaa + ay =ayay/ayey she + focus
ayaa +aannu=ayaannu we (ex) focus
ayaa +aynu =ayaynu we (inc) focus
ayaa +aydin =ayeydin you pl + focus
ayaa +ay =ayay/ayey they + focus

60

amaah (da)

loan

61

isla

the same {lit: together}