Southwest States EASY Flashcards Preview

History > Southwest States EASY > Flashcards

Flashcards in Southwest States EASY Deck (4):
0

Oklahoma

Oklahoma City

1

Arizona

Phoenix

2

New Mexico

Santa Fe

3

Texas

Austin