Spelling Words Flashcards Preview

Afrikaans > Spelling Words > Flashcards

Flashcards in Spelling Words Deck (61):
1

Target market

Teikenmark

2

Consecutive

Opeenvolgende

3

Part of a sentence

Sinsdeel

4

Sense

Sintuig

5

Senses

Sintuie

6

Sense of hearing

Gehoorsintuig

7

Sense of taste

Smaaksintuig

8

Poverty

Armoede

9

Dangerous

Gevaarlik

10

Humiliate

Verneder

11

Bursary

Beurs

12

Imagination

Verbeelding

13

Sense of smell

Reuksintuig

14

Sense of sight

Gesigsintuig

15

Judge

Beoordelaar

16

Stage

Verhoog

17

Audience

Gehoor

18

Prejudice

Vooroordeel

19

Mayor

Burgemeester

20

Imitate

Naboots

21

Stretcher

Draagbaar

22

Inheritance

Erfporsie

23

Insult

Beledig

24

Initial / initially

Aanvanklik

25

Matric dance

Matriekafskeid

26

The privileged

Bevoorregtes

27

Confirmed

Aangeneem

28

Plumber

Loodgieter

29

Imitation

Nagemaakte

30

Confused

Verward

31

Stretches

Draagbare

32

I am born in 2000

Ek is in 2000 gebore

33

Smiddae

Elke middag

34

Residents

Inwoners

35

Baptized

Gedoop

36

Religious/saintly

Vroom

37

Congregation

Gemeente

38

Married couple

Egpaar

39

Unrestrainable

Onbedaarlik

40

Deserted

Verlate

41

Hope does not disappoint us

Die hoop beskaam nie

42

Poverty

Armoede

43

Purposeful

Doelgerig

44

Charger

Laaier

45

Mayor

Burgemeester

46

Consider

Beskou

47

Hypocritical

Skynheiling

48

Challenges

Uitdagings

49

Experience

Ondervinding

50

Prospects

Vooruitsigte

51

Bargain

Winskoop

52

Pub

Kroeg

53

Regret

Spyt

54

Stock

Voorraad

55

Night shift

Nagskof

56

Necessarily

Noodwendig

57

Emergency

Noodgeval

58

Police van

Vangwa

59

Miseries

Ellendes

60

News

Tyding

61

Talented

Begaafde