Stadia lidského života - vocab 2 Flashcards Preview

czech > Stadia lidského života - vocab 2 > Flashcards

Flashcards in Stadia lidského života - vocab 2 Deck (56):
1

adolescent

adolescent, m

2

toddler

batole, n

3

to toddle

batolit se, impf

4

to be retired

být v důchodu

5

to de at puberty

být v pubertě

6

childhood

dětství, n

7

a child of pre-school age

dítě předškolního věku

8

a child of school age

dítě školního věku

9

grown-up, adult

dospělý - adjective

10

to grow up

dospívat, impf

11

pensioner - when retired

důchodce, m
důchodkyňe, f

12

mental condition

duševní stav, m

13

play, game

hra, f

14

individual

individuální, adj

15

mushy food

kašovitá strava, f

16

infant

kojenec, m

17

to breast-feed

kojit, impf

18

to change

měnit se, impf

19

to measure

měřit se, impf

20

milk teeth

mléčné zuby

21

under age

nezletilý, adj

22

new-born baby

novorozenec, m

23

period

období, n

24

the rest, remainder, the other

ostatní, adj

25

care

péče, f

26

major, of age

plnoletý, adj

27

fertility

plodnost, f

28

sexual, genital

pohlavní

29

figure

postava, f

30

prenatal development

prenatální vývoj, m

31

average

průměr, m

32

climacterium - The climacterium is the time period between normal cycles and menopause, usually lasts 1 or 2 years and is characterized by irregular cycles.

přechod, m

33

psyche

psychika, f

34

puberty

puberta, f

35

difference

rozdíl, m

36

to grow

růst, rostu, impf

37

growth

růst

38

different, various

různý, adj

39

independent

samostatný, adj

40

sensory perception

smyslové vnímání, n

41

continually, incessantly

stále. adv

42

to age, to grow old

stárnout

43

so-called

takzvaný - adj.

44

physical condition

tělesný stav

45

mostly, in most cases

většinou

46

to weigh

vážit

47

one's own

vlastní

48

upbringing

výchova

49

pronunciation

výslovnost

50

to develop, mature

vyvíjet se

51

development

vývoj

52

to originate

vznikat, vzniká

53

to found, establish

zakládat

54

to depend on

záviset

55

to die

zemřit

56

to improve

zlepšovat se