Stage 16 Vocab Flashcards Preview

Latin > Stage 16 Vocab > Flashcards

Flashcards in Stage 16 Vocab Deck (27)
Loading flashcards...
1

Auxilium

Auxiliī, auxili-

2nd Decl. N

Help

2

Cōnsentiō

cōnsentīre, cōnsēnsī, cōnsēnsus

4th Conj.

Agree

3

Cōnsilium

Cōnsiliī, cōnsili-

2nd Decl. N

Plan, idea

4

Deinde

Then

5

Dēlectō

Dēlectāre, dēlectāvī, dēlectātus

1st Conj.

Delight

6

Dērīdeō

Dērīdēre, dērīsī, dērīsus

2nd Conj.

To mock, make fun of

7

Dīmittō

Dīmittere, dīmīsī, dīmissus

Dīmitt-

3rd Conj.

Send away, dismiss

8

Effugiō

Effigere, effūgī

Effig-

3rd IO Conj.

To escape

9

Faber

Fabrī, fabr-

2nd Decl. M

Craftsman, artisan

10

Flōs

Flōris, flōr-

3rd Decl M

Flower

11

Imperātor

Imperātōris, Imperātōr-

3rd Decl M

Emperor

12

Inter

Prep Acc

Among

13

ItaIn this way

14

Melior

Melior, melius

Adj

Better

15

Nāvigō

Nāvigāre, nāvigāvī, nāvigātus,

nāvig-

1st Conj

To sail

16

Nōnne?

Surely

17

Parātus

Parāta, parātum

Adj

Ready, prepared

18

Pereō

Perīre, periī

To die, perish

19

Pōnō

Pōnere, posuī

Place, put

20

Postrīdiē

On the next day

21

Pūniō

Pūnīre, pūnīvī

To punish

22

Simulac, simulatque

simulatque

As soon as

23

Summus

Summa, summum

Highest, greatest, top

24

Supersum

Supersesse, superfuī

Survive

25

Tollō

Tollere, sustulī

Raise, lift up

26

Vertō

Vertere, vertī

Turn

27

Aedificō

Aedificāre, aedificāvī, aedificātus

1st Decl.

to build