Sublety(n) Flashcards Preview

ADVERTISEMENT > Sublety(n) > Flashcards

Flashcards in Sublety(n) Deck (17)
Loading flashcards...
1

Subtlety

incelik, anlaşılmazlık

2

Reflect (v)

Yansımak

3

Reflection (n)

Yansıma

4

Reflective(adj)

Yansıtıcı

5

Willingness (n)

isteklilik

6

Willing (adj)

istekli

7

Willingly (adv)

Kendi isteğiyle, seve seve

8

Target (n/v)

Hedef, amaç

9

Objective

Hedef, amaç

10

Aim

Hedeflemek, hedef

11

Goal

Hedef, amaç

12

Sum (n)

Toplam, tutar

13

Budget (adj)

Bütçeye uygun

14

Encourage (v)

Cesaretlendirmek, teşvik etmek

15

Discourage

Cesaretini kırmak

16

Encouragement (n)

Teşvik, cesaretlendirme

17

Encouraging (n)

Cesaretlendirici