The Chilean miners Flashcards Preview

The Chilean miners > The Chilean miners > Flashcards

Flashcards in The Chilean miners Deck (37)
Loading flashcards...
1

drill

wiercić , wiertło

2

miner (majner)

górnik

3

underground (andergrand)

podziemny, podziemie, metro

4

surface (surfys)

powierzchnia

5

accident (aksydent )

wypadek

6

rescue (reskju)

ratunek

7

near (nir)

bliski , niedaleko

8

dead or live

żywy lub martwy

9

drill down

wwiercić się

10

shelter (szelter)

schronienie

11

died (dajd)

umarł

12

famous (fejmus)

sławny , popularny

13

helmet

kaski

14

a note

notaka, zapisek

15

no - czas przeszły

wiedzieć

16

yes , I agree

zgadzam się

17

sure (szur )

jasne

18

wchich date

jaka data

19

let's check the answord

sprawdźmy odpowiedź

20

it was - skrót 'twas

to było

21

alive (elajw)

żywy

22

workers

pracownicy

23

travelled

podróżował

24

worked

pracował

25

families

rodziny

26

they listend to microphone

słuchali mikrofonu

27

it was from miners

to było od górników

28

we are well in the shelter

jesteśmy dobrze schronieni

29

it was eighteen minut

to było osiemnaście minut

30

he was the boss

kto był szefem