Top 100 Verbs Flashcards Preview

New Polish > Top 100 Verbs > Flashcards

Flashcards in Top 100 Verbs Deck (53)
Loading flashcards...
1

Complain

narzekać

2

accept

akceptować

3

allow

pozwalać

4

ask

pytać

5

Be

być

6

believe

wierzyć

7

borrow

pożyczać (od kogoś)

8

break

łamać

9

bring (iterative)

przynosić

10

buy

kupować

11

can/be able

móc

12

cancel

odwoływać

13

change

zmieniać

14

clean

czyścić

15

comb

czesać

16

cough

kaszleć

17

I (don't) believe it.

(Nie) wierzę w to

18

Don't complain

Nie narzekaj

19

hear

słyszeć

20

Live

żyć

21

Need

potrzebować

22

Laugh

śmiać się

23

Pronounce

wymawiać

24

Remember

pamiętać

25

Try

próbować

26

Greet/welcome

witać

27

Begin

zaczynać się

28

End

kończyć się

29

Hurt

ranić

30

Learn

uczyć się