Tugenden Flashcards Preview

Norwegisch > Tugenden > Flashcards

Flashcards in Tugenden Deck (175):
0

Ernst

Alvår

1

Enthaltsamkeit

Avholdenhet

2

Barmherzigkeit

Barmhjertighet

3

Gebet

Bønn

4

Einfalt

Enfold

5

Einfältigkeit

Enfoldighet

6

Einheit

Enhet

7

Einigkeit

Enighet

8

Einfachheit

Enkelhet

9

(das) Erkennen

Erkjennelse

10

Nachgiebigkeit

Ettergivenhet

11

Armut

Fattigdom

12

fleißig

flittig

13

Erlösung / Heil

Frelse

14

Fortschritt

Fremgang

15

Freiheit

Frihet

16

Freimütigkeit

Frimodighet

17

Friede

Fred

18

Frömmigkeit

Fromhet

19

Frucht

Frukt

20

Freude

Fryd

21

Vollkommenheit

Fullkommenhet

22

Befreiung

Frigjørelse

23

Fertigkeit

Ferdighet

24

Verständnis

Forståelse

25

Erniedrigung

Fornedrelse

26

Nutzen

Gagn

27

Werk

Gjerning

28

Gastfreiheit

Gjestfrihet

29

Freude

Glede

30

Glut

Glød

31

Güte

Godhet

32

Freigebigkeit

Gavmildhet

33

Gottesfurcht

Gudsfrykt

34

Hoffnung

Håp

35

Heiligkeit

Hellighet

36

Heiligung

Helliggjørelse

37

Verherrlichung

Herliggjørelse

38

Herrlichkeit

Herlighet

39

Hilfe

Hjelp

40

Hunger

Hunger

41

Ruhe

Hvile

42

Feuer

Ild

43

Zurechtweisung

Irettesettelse

44

Eifer

Iver

45

Jubel

Jubel

46

Kampf

Kamp

47

Liebe

Kjærlighet

48

Klugheit

Klokskap

49

Kenntnis

Kjennskap

50

Keuschheit

Kyskhet

51

Langmut

Langmodighet

52

Lieblichkeit

Liflighet

53

Leben

Liv

54

Lobgesang

Lovsang

55

Gehorsam

Lydighet

56

Glückseligkeit

Lykksalighet

57

Licht

Lys

58

Lust

Lyst

59

Macht

Makt

60

Milde

Mildhet

61

Barmherzigkeit

Miskunnhet

62

Mut

Mot

63

Mündigkeit

Myndighet

64

Mühe

Møye

65

Gnade

Nåde

66

Feuereifer

Nidkjærhet

67

Not

Nød

68

Genügsamkeit

Nøysomhet

69

Opfer

Offer

70

opfern

ofre

71

Fürsorge

Omsorg

72

Bekehrung

Omvendelse

73

Auferbauung

Oppbyggelse

74

Umgänglichkeit

Omgjengelighet

75

Ordnung

Orden

76

Aufrichtigheit

Oppriktighet

77

Überzeugung

Overbevisning

78

Nachsicht

Overbærenhet

79

Reinheit

Renhet

80

Gerechtigkeit

Rettferdighet

81

Ruhe

Ro

82

Sanftmut

Saktmodighet

83

Seligkeit

Salighet

84

Gemeinschaft

Samfunn

85

Wahrheit

Sannhet

86

Sieg

Seier

87

Nüchternheit

Sindighet

88

Einsicht

Skjønnsomhet

89

Stille

Stillhet

90

Stärke

Styrke

91

Gesundheit

Sunnhet

92

Anstand

Sømmelighet

93

Geduld

Tålmodighet

94

Danksagung

Takksigelse

95

Dankbarkeit

Takknemlighet

96

Anbetung

Tilbedelse

97

Vergebung

Tilgivelse

98

Zurechtweisung

Tilrettevisning

99

Drang / Verlangen

Trang

100

Glauben

Tro

101

Treue

Trofasthet / Troskap

102

Sicherheit

Trygghet

103

Trost

Trøst

104

Zucht

Tukt

105

Durst

Tørst

106

Unvergänglichkeit

Uforgjengelighet

107

Unterordnung

Underordnelse

108

Unschuld

Uskyld

109

Unsträflichkeit

Ustraffelighet

110

Tadellosigkeit

Ulastelighet

111

Auserwählung

Utvelgelse

112

Ausdauer

Utholdenhet

113

Wegleitung

Veiledning

114

Wachstum

Vekst

115

Erweckung

Vekkelse

116

Wohlgefallen

Velbehag

117

Segen

Velsignelse

118

Freundlichkeit

Vennlighet

119

Würde

Verdighet

120

Willigkeit

Villighet

121

Wirksamkeit

Virksomhet

122

Weisheit

Visdom

123

Wachsamkeit

Våkenhet

124

Gewissheit

Visshet

125

Demut

Ydmykhet

126

Gunst

Yndest

127

Ehrlichkeit

Ærlighet

128

Ehrfurcht

Ærefrykt

129

Unvergänglichkeit

Uforgjengelighet

130

Unterordnung

Underordnelse

131

Unschuld

Uskyld

132

Unsträflichkeit

Ustraffelighet

133

Tadellosigkeit

Ulastelighet

134

Auserwählung

Utvelgelse

135

Ausdauer

Utholdenhet

136

Wegleitung

Veiledning

137

Wachstum

Vekst

138

Erweckung

Vekkelse

139

Wohlgefallen

Velbehag

140

Segen

Velsignelse

141

Freundlichkeit

Vennlighet

142

Würde

Verdighet

143

Willigkeit

Villighet

144

Wirksamkeit

Virksomhet

145

Weisheit

Visdom

146

Wachsamkeit

Våkenhet

147

Gewissheit

Visshet

148

Demut

Ydmykhet

149

Gunst

Yndest

150

Ehrlichkeit

Ærlighet

151

Ehrfurcht

Ærefrykt

152

Unvergänglichkeit

Uforgjengelighet

153

Unterordnung

Underordnelse

154

Unschuld

Uskyld

155

Unsträflichkeit

Ustraffelighet

156

Tadellosigkeit

Ulastelighet

157

Auserwählung

Utvelgelse

158

Ausdauer

Utholdenhet

159

Wegleitung

Veiledning

160

Wachstum

Vekst

161

Erweckung

Vekkelse

162

Wohlgefallen

Velbehag

163

Segen

Velsignelse

164

Freundlichkeit

Vennlighet

165

Würde

Verdighet

166

Willigkeit

Villighet

167

Wirksamkeit

Virksomhet

168

Weisheit

Visdom

169

Wachsamkeit

Våkenhet

170

Gewissheit

Visshet

171

Demut

Ydmykhet

172

Gunst

Yndest

173

Ehrlichkeit

Ærlighet

174

Ehrfurcht

Ærefrykt