Ulpan Vocab 4 Flashcards Preview

Hebrew Ulpan 2015 Summer > Ulpan Vocab 4 > Flashcards

Flashcards in Ulpan Vocab 4 Deck (80)
Loading flashcards...
1

גל / גלים הגבוהים העלו והורידו את הספינה הקטנה וכמעט שהטביעות

wave

2

עצמאות / ישראל זכחה לעצמאות בשנה 1948

independence

3

אתר / ההר הגבוה הזה הוא אתר סקי יודע

site

4

שמרן / השמרנים האלה לעולם לא יסכימו לתוכנית לשינו פני השכונה

conservative (person)

5

vegan

טבעוני / בחנות זו מוכרים מוצרים טבעוניים בלבד

6

מאז / מאז הבוקר יורד גשם

since, ever since; since then

7

compromise

פּשָרָה / הפשרה שהושגה בין הצדדים קיבךה תוקף של פסק דין

8

(slang) a disorderly, disorganized mess

בּלָגָניסט / כל פעם שהבלגניסט הזה בא אלי הוא הופך לי את כל הבית

9

לעולם / לעולם אזכור את ימי ילדותי היפים

forever, for always; eternally (עתיד)

10

routine

שגרה / לאחר תקופת הסתגלות נכנסו העבודים לשגרה

11

now, currently, presently

כּעת / אתם רוצים לאכול כעת או אחר-כך

12

while, during, at the same time

תוך כדי / תוך כדי בירור התלבנו פרטים נוספים

13

mosque

מִסְגָד / מביתנו רואים את צריח המסגד שבכפר הערבי השכן

14

after (a certain amount of time)

כּעֲבור / כעבור עשר שנים של פירוד שבו בני המשפחה והתאחדו

15

תוך כדי / תוך כדי בירור התלבנו פרטים נוספים

while, during, at the same time

16

unusual, abnormal, out of the ordinary

יוצא דופן / גשם באוגוסט היא תופע יוצת דופן בארץ

17

טבעוני / בחנות זו מוכרים מוצרים טבעוניים בלבד

vegan

18

to rebel against, to revolt, to mutiny

למרוד / צערים רבים מורדים בהוריהם בגיל ההתגברות

19

צמחוני / קניתי ספר של מתכוני בישול צמחוניים

vegetarian

20

to utilize, to exploit, to abuse

נִצֵל / המדינה מנצלת את מי הנחלים לצרכים שונים, ובהם השקיה ושתיים

21

יוצא דופן / גשם באוגוסט היא תופע יוצת דופן בארץ

unusual, abnormal, out of the ordinary

22

since, ever since; since then

מאז / מאז הבוקר יורד גשם

23

range; extent, bounds

טווח / הטווח של תותח זה הוא עשרה קילומטרים

24

to swim

לשחות / אחי הקטן שוחה בעזרת מוצפים

25

כּעת / אתם רוצים לאכול כעת או אחר-כך

now, currently, presently

26

מעולם / כי מעולם קיווינו לך )מן התפילה(

always, since always (עבר)

27

סוּג / אנטיביוטיקה היא סוג של תרופה נפוצה ביותר

type, sort, kind

28

in the meantime, meanwhile

בּינתים / אני מכין לנו ארוחה קלה, ובינתיים אתה יכול לצפות בטלוויזיה

29

קְנַס / כל המחנה את מכוניתו במקום אסור צפוי לקנס

fine, financial penalty; to fine

30

בּו-זמני / שימוש בו-זמני בכמה מכשירים חשמליים בבית עלול לגרום לקצר

simultaneous

31

pollution

זִהוּם / הציבור מתבקש להימנע חופי הרחצה

32

rebel

מרדן / הוא מרדן מטבעו, וקשה לו להסתדר עם המשמעת בבית הספר

33

site

אתר / ההר הגבוה הזה הוא אתר סקי יודע

34

independence

עצמאות / ישראל זכחה לעצמאות בשנה 1948

35

scale, range

סְקָלָה / בשאלון מיחר נתבקשו הסטודנטים לרדג את המרצים לפי סקאלה של 1 10

36

vegetarian

צמחוני / קניתי ספר של מתכוני בישול צמחוניים

37

last year

אשְתָקד / הכנסות המפעל השנה גדולות פי שניים מההכנסות אשתקד

38

the day before yesterday

שלושם / אתמול היה יום ראשון, ושלושם היה יום שבת

39

לעתים רחוקות / מאז נסע לאמריקה, אנחנו שומעים ממנו לעיתים רחוקות - פעם בכמה חודשים

seldom, occasionally

40

עתה / מתברר עתה שלפני שבוע ניתנו לעובדים הנחיות חדשות

now, currently

41

זר / הכפריים התייחסו בחשדנות רבה לכל זר

stranger, outsider; foreigner

42

מִסְגָד / מביתנו רואים את צריח המסגד שבכפר הערבי השכן

mosque

43

כּעֲבור / כעבור עשר שנים של פירוד שבו בני המשפחה והתאחדו

after (a certain amount of time)

44

שלושם / אתמול היה יום ראשון, ושלושם היה יום שבת

the day before yesterday

45

taxi, cab

מונית / מנמל התעופה חזרנו הביתה במונית

46

fine, financial penalty; to fine

קְנַס / כל המחנה את מכוניתו במקום אסור צפוי לקנס

47

field school

בית ספר שדה

48

חוּקים / העובר על חוקי התעבורה צפוי לקנס או לשלילת רשיון הנהיגה שלו

regulations, laws

49

wave

גל / גלים הגבוהים העלו והורידו את הספינה הקטנה וכמעט שהטביעות

50

לעִתים קרבות / הם נפגשים לעיתים קרובות - בדרך כלל שלוש פעמים בשבוע

often, frequently

51

עדין / החניון כמעט מלא, אך עדיין יש כמה מקומות חניה פנויים

yet, still

52

לשחות / אחי הקטן שוחה בעזרת מוצפים

to swim

53

simultaneous

בּו-זמני / שימוש בו-זמני בכמה מכשירים חשמליים בבית עלול לגרום לקצר

54

בּלָגָניסט / כל פעם שהבלגניסט הזה בא אלי הוא הופך לי את כל הבית

(slang) a disorderly, disorganized mess

55

אשְתָקד / הכנסות המפעל השנה גדולות פי שניים מההכנסות אשתקד

last year

56

accepted, popular; customary

מְקוּבּל / רותי ותמי הן שתיהבנות המקובלות ביותר בכיתה, ומזמינים אותן לכל המסיבות

57

בית ספר שדה

field school

58

now, currently

עתה / מתברר עתה שלפני שבוע ניתנו לעובדים הנחיות חדשות

59

סְקָלָה / בשאלון מיחר נתבקשו הסטודנטים לרדג את המרצים לפי סקאלה של 1 10

scale, range

60

always, since always (עבר)

מעולם / כי מעולם קיווינו לך )מן התפילה(

61

נִצֵל / המדינה מנצלת את מי הנחלים לצרכים שונים, ובהם השקיה ושתיים

to utilize, to exploit, to abuse

62

type, sort, kind

סוּג / אנטיביוטיקה היא סוג של תרופה נפוצה ביותר

63

seldom, occasionally

לעתים רחוקות / מאז נסע לאמריקה, אנחנו שומעים ממנו לעיתים רחוקות - פעם בכמה חודשים

64

מְקוּבּל / רותי ותמי הן שתיהבנות המקובלות ביותר בכיתה, ומזמינים אותן לכל המסיבות

accepted, popular; customary

65

often, frequently

לעִתים קרבות / הם נפגשים לעיתים קרובות - בדרך כלל שלוש פעמים בשבוע

66

למרוד / צערים רבים מורדים בהוריהם בגיל ההתגברות

to rebel against, to revolt, to mutiny

67

שגרה / לאחר תקופת הסתגלות נכנסו העבודים לשגרה

routine

68

תירוּת / התיירות בארץ מגיעה לשיאה בחודשי הקיץ ובתקופות החגים

tourism

69

regulations, laws

חוּקים / העובר על חוקי התעבורה צפוי לקנס או לשלילת רשיון הנהיגה שלו

70

מרדן / הוא מרדן מטבעו, וקשה לו להסתדר עם המשמעת בבית הספר

rebel

71

conservative (person)

שמרן / השמרנים האלה לעולם לא יסכימו לתוכנית לשינו פני השכונה

72

בּינתים / אני מכין לנו ארוחה קלה, ובינתיים אתה יכול לצפות בטלוויזיה

in the meantime, meanwhile

73

פּשָרָה / הפשרה שהושגה בין הצדדים קיבךה תוקף של פסק דין

compromise

74

tourism

תירוּת / התיירות בארץ מגיעה לשיאה בחודשי הקיץ ובתקופות החגים

75

מונית / מנמל התעופה חזרנו הביתה במונית

taxi, cab

76

זִהוּם / הציבור מתבקש להימנע חופי הרחצה

pollution

77

forever, for always; eternally (עתיד)

לעולם / לעולם אזכור את ימי ילדותי היפים

78

stranger, outsider; foreigner

זר / הכפריים התייחסו בחשדנות רבה לכל זר

79

טווח / הטווח של תותח זה הוא עשרה קילומטרים

range; extent, bounds

80

yet, still

עדין / החניון כמעט מלא, אך עדיין יש כמה מקומות חניה פנויים