Unit 4 Flashcards Preview

English file intermediate > Unit 4 > Flashcards

Flashcards in Unit 4 Deck (23):
1

fabulous

mesés

2

excursion

kirándulás

3

language barrier

nyelvi akadály

4

effort

erőfeszítés

5

tactless

tapintatlan

6

hands-free set

kéz nélküli irányítás/szett

7

more exceptions than rules

több a kivétel,mint a szabályok

8

manners

modor

9

behave

viselkedik

10

deserve

megérdemel

11

inappropriate

alkalmatlan

12

insulting

sértő

13

concept

fogalom

14

neither

se

15

relevant

ide vonatkozó

16

respecting

vonatkozó

17

strict

szigorú

18

presence

megjelen

19

offend

sért

20

weaker sex

gyengébbik nem

21

conscious

tudatos

22

spoils

zsákmány

23

gesture

gesztus