Upper Intermediate Wordlist Flashcards Preview

Czech vocabulary > Upper Intermediate Wordlist > Flashcards

Flashcards in Upper Intermediate Wordlist Deck (500):
1

-ish

asi, kolem

2

(milk)-based

založený na (něčem), na bázi (něčeho)

3

(somewhere) in the region of

přibližně

4

a bit

trochu

5

a few

několik

6

a great deal

(o) hodně

7

a little

trochu

8

a piece of cake

lehký úkol

9

absent-minded

roztržitý

10

abusive

hrubý, urážlivý

11

Academy Award

Cena filmové akademie/ Cena Akademie

12

acceptable

přijatelný, přípustný

13

according to

podle

14

account

konto, účet

15

accuse

obvinit

16

acquit

zprostit viny

17

actually

ve skutečnosti, vlastně

18

addictive

návykový, být jako droga

19

additional

další

20

admire

obdivovat

21

admit

přiznat

22

advantage

výhoda, užitek

23

advertising

reklama

24

advise

poradit

25

affectionate

příchylný, oddaný, láskyplný, vřelý

26

agency

agentura

27

agree

souhlasit

28

ailment

nemoc, zdravotní potíž

29

all in all

dohromady, po tom všem

30

allow

dovolit

31

alter

pozměnit

32

amusement

zábava

33

an acquired taste

získaná chuť

34

annoy

štvát, otravovat

35

anonymous

anonymní

36

answerphone

(telefonní) záznamník

37

anti-

proti-

38

anti-government

protivládní

39

anti-nuclear

protinukleární

40

anti-war

protiválečný

41

any

vůbec (po záporu), nějaký (in questions), o nic

42

anyway

prostě, tak jako tak

43

apart from

kromě

44

apartment block

blok bytů, činžovní dům

45

apologise

omluvit se

46

apparently

podle všeho, jak se zdá

47

apply

zažádat, požádat, žádat

48

appropriate

odpovídající, přiměřený

49

approve

schválit, odsouhlasit

50

archery

střelba lukem

51

around

asi, kolem

52

arrest

zatknout

53

arson  

žhářství, založení požáru

54

article

článek

55

as

protože

56

as long as

pokud

57

ask

zeptat se / požádat

58

assessment

testování, ověřování

59

assignment

úkol

60

association

asociace

61

assume

předpokládat

62

at short notice

na poslední chvíli

63

attention span

rozsah pozornosti

64

audition

konkurs, zkouška

65

audition

dělat konkurs

66

author

autor

67

aviary

voliéra

68

avoid

vyhnout se

69

aware

vědomý

70

bad-tempered

rozladěný, mrzutý

71

ballroom dancing

společenský tanec

72

bankrupt

bankrot

73

battery

baterie

74

be aimed at something

směřovat ke komu

75

be all the same to someone

být někomu jedno

76

be based on something

zakládat se na něčem, podle něčeho

77

be fond of someone/something

mít rád někoho / něco

78

be in credit

mít peníze na účtu

79

be in no state

neschopný

80

be in someone's hands

být v něčích rukou

81

be in the middle of doing something

právě něco dělat, mít (co) rozděláno

82

be left out

vyřadit, cítit se jako páté kolo od vozu

83

be pushed for time

být v časové tísni

84

be sick of something

mít dost něčeho

85

be subject to something

mající sklon k něčemu

86

be sure to do something

určitě něco udělat

87

be tied up

zaneprázdněný

88

be up against it

mít velké obtíže

89

because of

kvůli, díky čemu

90

behind someone's back

za něčími zády

91

believable

věrohodný, uvěřitelný

92

believe

věřit

93

best-seller

bestseler, nejvíc prodávaná kniha

94

biased

zaujatý, předpojatý

95

big-headed

namyšlený

96

bilingual

dvojjazyčný, bilingvní

97

billboard

reklamní panel

98

billion

miliarda

99

biography

životopis

100

blame

dávat za vinu, obviňovat

101

bling

nápadné klenoty/šperky

102

blurb

záložka, nakladatelská reklama

103

boiler

bojler

104

bombard someone with something

bombardovat někoho s něčím

105

bother

obtěžovat, otravovat

106

bouncer

vyhazovač

107

bound

určitě

108

branch

pobočka

109

brand

značka

110

break the ice

prolomit napětí, prolomit ledy

111

break up

ztrácet se, být špatně slyšet

112

breakdown

zhroucení

113

bribery  

úplatkářství, nabídnutí úplatku

114

broadcast

vysílat

115

broke

na mizině

116

browse

brouzdat a prohlížet

117

budget

rozpočet

118

bug

brouk

119

bug

otravovat

120

burger

karbanátek, hamburger

121

burglar alarm

poplachové zařízení

122

burglary

vloupání

123

business

obchod

124

business community

obchodní komunita

125

business plan

obchodní plán

126

buy/get something on credit

úvěr, kredit, půjčka

127

by the way

mimochodem

128

calculate

počítat, vypočítat

129

campaign

kampaň

130

can't stand someone/something

nesnést, nemoci vystát

131

capitalism

kapitalismus

132

capitalist

kapitalista

133

car

auto

134

carbon footprint

uhlíková stopa

135

carpentry

tesařina, truhlařina

136

case

případ

137

case

pouzdro

138

cash

hotovost

139

cast

herecké obsazení

140

catch

slyšet, rozumět

141

catch up on

dohnat (zameškanou práci)

142

cause

věc

143

celebrity

celebrita, osobnost

144

ceramics

keramika

145

ceremony

obřad, ceremonie

146

certainly

určitě

147

chain

řetězec

148

change

drobné

149

change

vyměnit

150

change of heart

změna názoru

151

charge

obvinit

152

charitable

dobročinný, charitativní

153

chase

pronásledovat, honit, štvát

154

check

zkontrolovat

155

cheer up

dostat lepší náladu, rozveselit se

156

chick lit

červená knihovna, dívčí románky

157

chill out

relaxovat

158

chuck something out

vyhodit

159

claim

nárok, (pojistná) škoda

160

claim

tvrdit

161

clarify

objasnit

162

classic

klasický

163

clip

spínat, sepnout

164

close

zavřít

165

coach

trénovat, připravovat ke zkoušce

166

code

kodex, zákoník

167

cognition

poznávání, uvědomování

168

collapse

zhroutit se, padnout

169

colleague

kolega

170

colleague

kolega

171

collector

sběratel

172

combination

kombinace, spojení

173

come into something

přijít k něčemu

174

come round

přijít k sobě

175

come to something

dělat

176

commit

spáchat

177

commuter

dojíždějící osoba/pracovník

178

company

společnost, firma

179

complain

stěžovat si

180

complaint

stížnost

181

complicated

komplikovaný

182

compulsory

povinný

183

conclude

usoudit, dospět k přesvědčení

184

consider

přemýšlet

185

considerably

značně, podstatně

186

constantly

neustále

187

contents page

stránka s obsahem

188

continue

pokračovat

189

continuous

průběžný, souvislý

190

contract

smlouva, tarif

191

contradictory

rozporný

192

convict

odsoudit, uznat vinným

193

conviction

odsouzení

194

convince

přesvědčit

195

convinced

přesvědčený

196

cope

snášet, snést

197

correlation

korelace, přímý vztah

198

correspondence

korespondence

199

cost

stát (hodně peněz)

200

costume

kostýmy

201

course

kurz

202

crazy

bláznivý, šílený

203

creative

tvůrčí, tvořivý

204

creative writing

tvůrčí psaní

205

credit

úvěr, kredit

206

credit card

kreditní karta

207

credit rating

hodnocení úvěruschopnosti

208

crime

trestný čin, kriminalita

209

criminal

zločinec

210

critic

kritik

211

criticise

kritizovat

212

current account

běžný účet

213

custom

zvyky

214

customary

obvyklý, být zvykem

215

cut

řezat, říznout

216

cut someone off

položit telefon, přerušit hovor

217

damaging

škodlivý, ničivý

218

daydream

snít, fantazírovat

219

debt

dluh

220

decide

rozhodnout

221

decorate

malovat, vymalovat

222

dedication

obětavost

223

definitely

nepochybně, určitě

224

degree

akademický titul

225

delay

zpoždění

226

deny

popřít

227

deposit

vklad, záloha

228

deserve

zasloužit si

229

design

navrhovat, navrhnout

230

designer

výtvarník, návrhář

231

despite

navzdory

232

destructive

destruktivní, působící škodu

233

determination

odhodlání

234

deterrent

zastrašovací prostředek, deterent

235

develop

rozvíjet, rozvinout

236

diagnosis

diagnóza

237

die

odumírat, chcípat

238

diet

strava, dieta

239

differ

lišit se

240

difficult

těžký

241

digital photography

digitální fotografie

242

dilemma

dilema

243

director

režisér

244

disappointed

zklamaný

245

disciplined

ukázněný

246

discover

objevit, najít

247

dissertation

dizertace

248

disturb

vyrušit

249

disturbing

rušivý, znepokojivý

250

dive

letět střemhlav dolů

251

DIY

kutilství, udělej si sám

252

dominant

dominantní, převažující

253

doubt

pochybovat

254

doubt

pochybovat

255

downhearted

sklíčený, skleslý

256

download

stažení, zkopírování

257

drawback

stinná stránka

258

drive someone crazy

dohánět/dohnat někoho k šílenství, štvát

259

droppings

trus

260

dry clean

čistit, vyčistit

261

dub

dabovat

262

due to something

kvůli

263

duvet

peřina

264

dying for something

umírat touhou po něčem

265

eager

horlivý, dychtivý

266

easy-going

bezstarostný, dobrácký

267

e-book

elektronická kniha, e-kniha

268

economical

úsporný, ekonomický

269

economics

ekonomie

270

economist

ekonom

271

economy

ekonomika, hospodářství

272

either way

způsob, tak či tak/onak

273

empire

impérium, říše

274

encourage

povzbuzovat, podporovat

275

end up

stát se nakonec, skončit

276

English immersion school

ponoření, pohroužení / výuka jazyka v jazykovém prostředí

277

enjoy

těšit se z, dělat rád

278

entertaining

zábavný

279

enthusiastic

nadšený

280

environment

prostředí

281

environment

prostředí

282

environmental

ekologický

283

environmentalist

ochránce životního prostředí, ekolog

284

envy

závidět

285

er

ehm

286

especially

obzvlášť

287

ethical

etický

288

even if

ani kdyby

289

even though

přestože

290

evening class

večerní kurz

291

every now and again

čas od času

292

every so often

sem tam

293

evidence

důkaz

294

ex-

ex-, bývalý, někdejší

295

exact

přesný

296

exaggerate

přehánět, zveličovat

297

examination

prohlídka, vyšetření

298

exceed

překročit

299

excess

nadbytek

300

exchange words

vyměnit slovo

301

excited

vzrušený

302

excuse

výmluva

303

executive

řídící pracovník, člen vedení firmy

304

exhausted

vyčerpaný

305

exhilarated

rozjařený, rozveselený

306

exotic

exotický

307

exotic

exotický, podivínský, zvláštní

308

expand

rozšířit

309

expect

očekávat

310

explain

vysvětlit

311

exploit

zužitkovat, zneužít

312

export

vyvážet

313

extra

navíc, extra

314

extra

statista, komparsista

315

ex-wife

bývalá žena, ex-manželka

316

face

čelit, stát před

317

fair enough

dobře

318

faithful

věrný

319

famous

slavný

320

fancy

líbit se

321

far

daleko

322

far cry from

daleko do, na hony vzdálený

323

far-fetched

přitažený za vlasy

324

farm

pěstovat, chovat

325

fascinated

fascinovaný, uchvácený

326

fast-forward

rychle převinout/přetočit vpřed

327

fat

tuk

328

fearless

nebojácný

329

feature

rys

330

fee

poplatek

331

fermented

kvašený, kysaný

332

fierce

divoký, zavilý, lítý

333

figure someone/something out

pochopit něco

334

find out

zjistit

335

find someone guilty

uznat někoho vinným

336

fine

účtovat pokutu

337

fingerprint

otisk prstu

338

finish

skončit

339

first

první

340

first impressions

první dojmy

341

fit in with something

zapadat, zapadnout

342

fix

spravit

343

flat

byt

344

flexible

pružný, flexibilní

345

flick through something

listovat, prolistovat

346

flourish

vzkvétat

347

fluent

plynulý

348

for example

na příklad, například

349

force

nutit

350

forever

navždy, (trvat) věčnost

351

forget

zapomenout

352

forget about it

zapomenout na to

353

fraud

defraudace, podvod

354

free

volný, bezplatný

355

freelance

na volné noze

356

frequently

často

357

fries

hranolky, pomfrity

358

fussy

vybíravý

359

generally

zpravidla, obyčejně

360

genre

žánr

361

get away with something

projít (hladce)

362

get by

obstát, vystačit si

363

get down to something

pustit se do něčeho

364

get rid of

zbavit se

365

give or take

plus mínus

366

give someone food for thought

látka k přemýšlení

367

give something a miss

vyhnout se něčemu, nechat si záměrně ujít

368

given

libující si v něčem

369

glitter

třpytit se, blyštět se

370

go ahead

jít do toho, ujmout se toho

371

go down

jít dolů, snížit se

372

go off

vybuchnout

373

good-humoured

dobře naložený

374

goods

zboží

375

government

vláda

376

graduate

ukončit, absolvovat školu, promovat

377

graduate

absolvent

378

gripping

poutavý, napínavý

379

gut feeling

podvědomý pocit správnosti, intuice

380

guy

chlap, kluk

381

habit

zvyk, návyk

382

hack

nabourávat se (do počítače)

383

handle

zvládnout, vypořádat se s

384

handle

rukojeť, klika, držadlo

385

hang on

počkat

386

hang up

zavěsit

387

hard

těžký

388

hardback

vázaná kniha

389

hardly

skoro nikdy, zřídka

390

harm

ublížit, uškodit

391

harmless

neškodný

392

hassle

otrava

393

hate

nenávidět

394

haunted

strašidelný / místo, kde straší

395

have

mít

396

have a point

trefit se do něčeho, narazit na (zajímavou) věc

397

have a word

promluvit si

398

healthy

zdravý

399

highlight

zlatý hřeb

400

highly

velmi, vysoce

401

high-powered

silný, výkonný

402

hilarious

velmi legrační, k popukání

403

holiday

dovolená

404

honest

poctivý, čestný

405

hooded

s kapucí

406

hope

doufat

407

horse racing

dostihy

408

however

však, avšak

409

hunch

tušení, předtucha

410

I dare say

troufám si tvrdit

411

I'm easy

já se přizpůsobím (je to na tobě)

412

imagine

představovat si, představit si

413

implication

naznačování, naznačení, narážka

414

import

dovoz

415

impress

zapůsobit, udělat dojem

416

in spite of something

nehledě na, navzdory

417

in the blink of an eye

v mžiku

418

in the end

nakonec

419

in the middle of nowhere

daleko ode všech obydlených míst; na kraji světa, kde lišky dávají dobrou noc

420

industrial

průmyslový

421

industrialist

průmyslník

422

industry

průmysl

423

inevitable

nevyhnutelný, neodvratný

424

inherit

dědit, zdědit

425

inheritance

dědictví

426

insecticide

prostředek proti hmyzu, odhmyzovač, insekticid

427

insist

trvat na

428

insist on

trvat na

429

instant

okamžitý

430

instead

místo

431

instinct

instinkt

432

insult

urazit

433

insurance

pojištění, pojistka

434

interaction

interakce

435

interest

zájem

436

interest rate

úroková míra

437

interior designer

bytový architekt

438

interview

pohovor, interview / zápis

439

interview

dotazovat se

440

introspection

sebepozorování

441

invest

investovat

442

investigative journalist

vyšetřující/investigativní novinář

443

investment

investice

444

investor

investor

445

invite

pozvat

446

involve

zahrnovat, zahrnout

447

iron

žehlit, vyžehlit

448

it's fair to say

oprávněně se dá říci

449

jewellery

bižuterie

450

jockey

žokej

451

judge

soudit

452

judge

soudce

453

judgement

soud, úsudek

454

jump to conclusions

dospět k unáhleným závěrům

455

jury

porota

456

just

prostě, jen

457

justifiable

ospravedlnitelný

458

keep

pokračovat

459

keep an eye out for something

pozorně sledovat

460

key

klíč

461

kid

žertovat, dělat si legraci

462

kidnapping 

únos

463

kill

hodně bolet, ubíjet

464

kind of

tak trochu

465

knock out

omráčit

466

label

visačka, nápis, značka

467

laid-back

uvolněný, neformální, pohodový

468

landline

pevná linka

469

last

minulý

470

launch

spustit, zahájit

471

leaflet

leták

472

leak

díra, otvor, trhlina, (kterou něco protéká)

473

leave

nechat

474

lecture

přednášet

475

lecture

přednáška

476

lecturer

lektor

477

legal

povolený zákonem

478

let

dovolit

479

let

pronajmout

480

level

úroveň, stupeň

481

level-headed

vyrovnaný, rozvážný

482

life sentence

odsouzení na doživotí

483

light bulb

žárovka

484

lighting

osvětlení, světlo

485

like

mít rád

486

like

asi, tak nějak

487

likely

pravděpodobně

488

limited

omezený

489

line

spojení

490

literary

literární

491

living

živobytí

492

loan

půjčka

493

locate

vypátrat, zjistit polohu

494

lock

zámek

495

logo

logo

496

loo

záchod

497

looting  

rabování, drancování

498

lose

ztratit, ztrácet

499

lose your temper (with someone)

ztratit rozvahu, nezvládnout to, rozčilit se

500

loss

ztráta