Urea cykel Flashcards

1
Q

Vad är ett tidigt steg i katabolismen av en aminosyra?

A

Ett tidigt steg hos katabolismen av en aminosyra är seperationen av aminogruppen.

I de flesta fall överförs aminogruppen till alfa-ketoglutarate mha. aminotransferas och coenzymet pyroxidal phosphate för att forma glutamat. Denna reaktion kallas transaminering.

An early step in the catabolism of amino acids is the separation of the amino group from the carbon skeleton. In most cases, the amino group is transferred to -ketoglutarate to form glutamate. This transamination reaction requires the coenzyme pyridoxal phosphate.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vart överförs aminogruppen av en aminosyra vanligast och vad heter reaktionen? vad blir produkten?

A

Aminogruppen överförst vanligast till: alfa-ketoglutarate

via: transaminering
produkt: glutamat o en ketosyra.

I de flesta fall överförs aminogruppen till alfa-ketoglutarate mha. aminotransferas och coenzymet pyroxidal phosphate för att forma glutamat. Denna reaktion kallas transaminering.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad heter enzymet som får ut NH4+ (ammoniumjon) ur glutamat i leverns mitokondrie?

A

glutamate dehydrogenase

Glutamate is transported to liver mitochondria, where glutamate dehydrogenase liberates the amino group as ammonium ion (NH4+).

Ammonia formed in other tissues is transported to the liver as the amide nitrogen of glutamine or, in transport from skeletal muscle, as the amino group of alanine.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hur transporteras ammonia som formas i annan vävnad än skelettmuskler?

A

Det transporteras i form av glutamine (amide kväve)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hur transporteras ammonia från skelettmuskler?

via vilken reaktion sker detta?

A

Genom alanine

glutamat ger sin aminogrupp till en alfa-ketosyra (pyruvat) mha. alanine aminotransferas via en transaminering. (Pyruvat har vi i skelettmuskler från glykolysen). produkten blir Alanine.

Alanine transporteras sedan till levern där aminogruppen från alanine (i cytosolen av hepatocyterna) deamineras till en alfa-ketoglutarat = Pyruvat + glutamat. Glutamat –> mitokondrie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Förklara glucose-alanin cykeln

A

Pyruvat som produceras genom deaminering av alanine i levern kommer att konverteras till glukos, som sedan transporteras tillbaka till muskeln som del av alanine cykeln.

The pyruvate produced by deamination of alanine in the liver is converted to glucose, which is transported back to muscle as part of the glucose- alanine cycle.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly