Urinarni sistem Flashcards

1
Q

Prerenalna azotemija se karakterise

A

Hematurijom, glukozorijom i proteinurijom

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Klinicki izrazeni simptomi azotemije sa anurijom kada ispadne iz f-je

A

75%

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Ureaza + bakt doprinose stvaranju

A

Struvitnih urolita

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Preglomerularna proteinurija nastaje usled

A

Prisustva nenormalnih proteina u plazmi manje mol mase od normalnih ili zato sto ne mogu da se reapsorbuju

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hronicna insuficijencija bubrega se karakterise

A

Renalnom azotemijom

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Do akutnog ostecenja bubrega dovode

A

Strept.equi i Leptospira pomona

+Actinobacillus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Nefrotoksini koji dovode do akutnog ostecenja bubrega

A

Fenilbutazon i menadion (vit K3)

+gentamicin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Akutno ostecenje bubrega cesto posledica

A

Mioglobinurije

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Glomerulonefritis se cesto dovodi u vezu sa

A

Zdrebecakom i inf. anemijom kopitara

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Najcesci uzrocnici pijelonefritisa

A

G- bakt E.coli i Proteus sp.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Pijelonefritis se cesto dovodi u vezu sa

A

Atonijom mokracne besike

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Najcesci simptom pijelonefritisa

A

Polakiurija

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Karakteristike akutnog ostecenja bubrega

A

Oligurija, hipoCa, hiperK i hiperP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

U 3. fazi akutnog ostecenja bubrega dominira

A

Poliurija

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

U oliguricnoj fazi ABI primenjuje se

A

Dopamin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

U terminalnoj-anuricnoj fazi HBI primenjuje se

A

Eutanazija

17
Q

Postglomerularna proteinurija ukazuje na

A

Cistitis

18
Q

U kiseloj mokraci lakse nastaju kristali

A

Mokracne kis i cistina

19
Q

Zakiseljavanjem mokrace prevenira se nastanak

A

Struvitnih urolita

20
Q

Kod paralize detrusora i sfinktera m.besike dominira

A

Inkontinencija urina

21
Q

Kod paralize detrusora m.besike dominira

A

Retencija urina

22
Q

U terapiji i preventivi cistitisa znacajnu ulogu imaju

A

Alkalizatori mokrace

23
Q

U terapiji paralize detrusora m.besike koristi se

A

Betanehol

24
Q

U terapiji paralize sfinktera m.besike koristi se

A

Fenilpropanolamin

25
Q

Karakteristike H renalne azotemije

A

Polakiurija i nalaz Er, epitelnih celija i bakt u mokracnom sedimentu

26
Q

Svetlo zuta bistra tecnost na pupku nakon dvonedeljnog napinjanja kod zdrebeta sa retencijom mekonijuma ukazuje na

A

Otvaranje urahusa

27
Q

Ako nema r-je na diuretike, ureja i kreatinin se kod azotemije eliminisu primenom

A

Dopamina

28
Q

U oliguricnoj fazi ABI utvrdjuje se

A

HiperK

29
Q

Biohem.indikator tubulskih ostecenja bubrega

A

Povecana aktivnost GGT u urinu

30
Q

U terapiji HBI sa azotemijom koriste se

A

Polurazredjeni rastvor NaCl, Manitol i Furosemid

31
Q

Tacni odg

A

Infuzija Ca glukonata potiskuje efekte hiperK kod ABI

Dopamin lek izbora kod ABI ako se na dr nacin ne moze pokrenuti diureza

32
Q

Tacni odg

A

Dopamin podstice diurezu u oliguricnoj fazi ABI

Glomerulonefritis se dovodi u vezu sa talozenjem imunih kompleksa u petlji glomerulusa