Uttaleregler Flashcards Preview

Deutsch 01 > Uttaleregler > Flashcards

Flashcards in Uttaleregler Deck (13):
0

hvordan uttaler vi bokstaven ä?

nesten som en e-lyd, (med litt æ i seg)
eksempler: spät, länger, Männer, nächste

1

hvordan uttales ö?

som en norsk ø
eksempler: schön, Österreich, löschen

2

hvordan uttales ü?

en blanding av u og y.
Eksempler: über, grün, Brüder

3

hvordan uttales z

som en TS-lyd. Veldig viktig å få med t-en
Eksempler: zwei, Zunge, schwarz

4

hvordan uttales eu-vokalen / også äu

som en åy-lyd
Eksempler: Deutsch, häufig, Leute

5

hvordan uttaler vi -ig på slutten av et ord?

Hochdeutsch: som en ikj-lyd
Eksempler: König, lustig, mächtig

6

hvordan uttales o på tysk?

Som en norsk Å
Eksempler: gross, wollen, Sonne

7

hvordan uttales u på tysk?

Som en norsk O
Eksempler: du, und, lustig, Buch

8

hvordan uttales ie-vokalen?

Som en laaaang i
Eksempler: vier, liebe, viel,

9

hvordan uttales ei-vokalen?

som en ai-lyd
Eksempel: Schweiz, deine, leise

10

Tysk er et "hardt" språk.
Hvordan uttales -g på slutten av et ord?

Som en K
Eksempler: Tag, mag,

11

hvordan uttales bokstaven -d på slutten av et ord?

Som en T
Eksempler: und, rund, gesund

12

Hvordan uttales bokstaven v på tysk

som en F
Eksempler: vier, Vater, vielleicht