Uvod Flashcards Preview

Politik og Ekonomi > Uvod > Flashcards

Flashcards in Uvod Deck (51)
Loading flashcards...
0

POLITIKA

Djelatnost upravljanja poslovima koji su od zancaja za velik br ljudi

Djelatnost usmjerena na postizanje opceg dobra u kojoj sudjeluju razl pol akteri (pol - grad)

1

VRSTE POLITIKE (2)

Opca - sveukupni pol dogadaji (lokalna, drzavna, medunarodna)

Posebna - pojedini segment opce (kulturna, vojna, zravstvena, gospod)

2

PLATON
djelo -
3 staleza -

Bavi se pitanjem savrsenog uredenja dr (analizira kao cjelinu)

DRZAVA - struktura ideal dr cilj:

3

ARISTOTEL
zoon p.
vrste vladavine

4

MARKO TULIJE CICERON
1. pol institucije

Opce dobro = stvar naroda

Odluke - rimski konzuli i senat (1. pol ins)

Odluke moraju biti odraz opceg dobra

5

AUGUSTIN & TOMA AKVINSKI
djela

A:
O DRZAVI BOZJOJ
a) svjetovna drzava ❌
b) Bozja drzava ✅

T:
O KRALJEVSKOJ VLADAVINI
nadovezuje se na A zoon politikona
izvor pol vl = Bozje zap

6

NICCOLO MACHIAVELLI
pol za nj
2 djela
makijavelizam

Zacetnik novovjekovne politologije

2 djela:
VLADAR - nacin dobivanja autokratske vlasti u renesansnoj Ita, stjecanje moci bezobzirnim postupcima

RASPRAVE - opcenito ucenje o vlasti u razl tipova vladavine

MAKIJAVELIZAM - stjecanje vlasti pod svaku cijenu

7

ZNANSTVENE DISCIPLINE (3)

1. FILOZOFIJA
bavi se najboljim nacinom uredenja drzave, postizanjem opceg dobra i ideje pravednosti

2. SOCIOLOGIJA
bavi se posljedicama drustvenih procesa (izbori, donosenje odluka i zakona)

3. POLITICKA ZNANOST
promatra pol kao sustav
bavi se prednostima i nedostacima, stranackim sustavima, koalicijama

8

POLITICKO DJELOVANJE (def)

Djelovanje koje je usmjereno na utjecanje na stavove ljudi i uvodenje prom za poboljsanje kval zivota u zajednici

9

NOSITELJI I CILJ POL DJEL

Nositelji
gradani (biranje, prosvjedi), drzava (preko institucija) razlicite udruge i prof pol

Cilj
donosenje prom

10

VRSTE POL DJEL (3)

Pol akcija
Pol komunikacija
Napisi pol sadrzaja

11

POLITICKA KULTURA

Skup znanja i stavova prema pol vaznim vrijednostima

Stjecemo je putem pol socijalizacije

12

VRSTE POL KULTURE
1. prema ELAZARU

Tradicionalisticka

13

TRADICIONALISTICKA

Dr: hijerarhijsko i paternalisticko

DZ: odrzavanje reda; postoj stanja

Za vlast se bori elita, masa ne sudjeluje

14

INDIVIDUALISTICKA

Cilj: odrzavanje ravnoteze medu interesima

15

MORALISTICKA

Pol: aktivnost za pravilni poredak i moralni napredak

Moraju svi sudjelovati

Cilj: opce dobro, pravda, postenje

16

VRSTE POL KULTURE
2. prema ALMOND & VERBE

Parohijalna

17

PAROHIJALNA

Niska pol informiranost

Zanemareno glasanje i postojanje drzave

Povezanost: samo u kontekstu zupe
!- nema osjecaja za utjecaj na donosenje odluka i moci

18

PODANICKA (hrv)

Niska pol osvj

Drzava odlucuje o svemu

Pasivni podanici

Bez psjecaja da mogu utjecati na odluke

19

PARTICIPACIJSKA (USA)

Visoka pol osvjestenost

Mogu utjecati na pol zivot

Aktivnosti usaglasavaju zakonskim odredbama

20

1) FIZICKA POL AKCIJA

Oblik pol djelovanja u kojem se sazimaju i sukobljavaju razl pol doktrine (sustav znans posatvljenih i usvojenih principa o podrucju pol djelovanja)

21

TKO SUDJELUJE I KOJI JOJ JE CILJ? ⚽️

Sudjeluju: pojedinci, pol stranke, interesne skupine

Cilj: djelovanje na vl kako bi se rijesili problemi

22

VRSTE FIZ POL AKC ⚽️

Izlazak na izbore
Referendum
Potpisivanje peticije
Stranacko udruzivanje
Strajk
Mirni javni prosvjedi
Grad neposluh

23

2) POLITICKA KOMUNIKACIJA

Komunikacija o pol koja se odvija izm pol aktera, medija i javnosti

Cilj: djelovati na lj i nj stavove

24

POLITICKI GOVOR

Bitan sadrzaj = mora biti pol onaj tko ga izgovara ne mora

Ekstenzivni

25

EKSTENZIVNI

Koristi prof rijecnik koji nije razumljiv siroj javnosti (zatvoreni sastanci)

26

TOTALITARNI ✋

Cilj: kontrola dr

Jezik sile i kontrole

Iskazivanje moci, zastrasivanje

27

DEMOKRATSKI

Visokokomunikativan

- pol ga koristi kako bi pridobio slusatelja

Jezik dijaloga i tolerancije

Opreka totalitarnom

28

OBLICI GOVORA PREMA NARAVI (5)

Emotivni

29

EMOTIVNI

Koristi rijeci i recenice koje imaju snazni emoc ucinak kod slusatelja

MLK - I have a dream