Varken (HC6, PR11) Flashcards Preview

DHV semester 2 > Varken (HC6, PR11) > Flashcards

Flashcards in Varken (HC6, PR11) Deck (25):
1

Signalement

 Individueel
diersoort ras geslacht
leeftijd
kleur en aftekeningen bijzondere kenmerken
 In groepen gehouden
diersoort
ras leeftijdsgroep
geslacht
kleur en aftekeningen bijzondere kenmerken

2

Anamnese

 1. m.b.t. verschijnselen
aard, duur, verloop, verspreiding, behandeling ingesteld, waarmee, effect?, mortaliteit
 2. m.b.t. functioneren dier in het algemeen  3. m.b.t. functioneren andere dieren/
familieleden
 4. m.b.t. leefomstandigheden* en gebruiksdoel*

3

Van individu naar koppel

Ziekte:
 Zieke en gezonde dieren
 Verschillende stadia van ziekte  Verschillende verschijnselen
 Longitudinale studie: definiëren klinisch probleem
Kengetallen:
 Morbiditeit
 Mortaliteit
 Letaliteit= mortaliteit/morbiditeit=CFR
 Prevalentie versus incidentie (sensitiviteit/specificiteit)
 Gradiënt

4

Algemene indruk/bedrijfsinspectie

 Individueel
- Uit anamnese
 In groepen gehouden
- huisvesting
- klimaat
- voeding, voedering, water
- hygiene management
- gedrag (koppelgedrag!)
- houding en gang
- voedingstoestand
- verzorgingstoestand
- in het oog springende klinische afwijkingen

5

Doel diagnostiek

 Klinisch zieke dieren
 Verminderde productie (kengetallenanalyse!), optimalisatie bedrijfsvoering
 Afwezigheid van een agens

6

Ademhalingsfrequentie volwassen varken

8-18 /min

7

Ademhalingsfrequentie pasgeboren big

50-60 /min

8

Ademhalingsfrequentie big 1-8 weken

25-40 /min

9

Ademhalingsfrequentie big 8-12 weken

20-30 /min

10

Ademhalingsfrequentie vleesvarken

15-25 /min

11

Polsfrequentie volwassen varken

65-75 /min

12

Polsfrequentie pasgeboren big

210-230 /min

13

Polsfrequentie varken big 5-8 weken

120130 /min

14

Polsfrequentie big 8-12 weken

100-110 /min

15

Polsfrequentie vleesvarken

80-90 /min

16

Temperatuur volwassen varken

38,0-39,0 graden Celsius

17

Temperatuur pasgeboren big

39,0-39,5 graden Celsius

18

Temperatuur vleesvarken

39,0-40,0 graden Celsius

19

Signalement bedrijf

Aantal dieren, soort bedrijf, bedrijfshistorie

20

Individuele algemene indruk

- gedrag en bewustzijnsniveau (reactie op omgeving, dwangmatig gedrag)
- houding en gang: kop, rug, staart, ledematen (lichaamsbouw: kop, romp, ledematen (plaatsing, coördinatie)) (gang: globale indruk van het voortbewegen)
- voedingstoestand
- verzorgingstoestand: verzorging door dier zelf en door eigenaar
- HBH: buiten het hok beoordelen, kleur van de huid op niet gepigmenteerde delen. Haar: glad, glanzend en aangesloten. Klauwen: opp. beoordeling.
- IHOSKA: hoesten en bijgeluiden, kreupelheden, diarree, hersenverschijnselen, bloedingen/laesies, oedemen, scabby cheeks, kapotte knietjes, de decubitus v.d. schouder

21

Hoe beoordeel je de voedingstoestand van het individuele varken?

Korte termijn: buikvulling (zegt iets over voeding laatste 24u) flank en ev. manuele palpatie.
Lange termijn: conditie, letten op: bespiering nek, rug en broekspieren, vetdepots billen, rug en nek. Slechte conditie: uitsteken v. benige delen v.d. wervelkolom en het schouderblad.

22

Individuele AO

A: frequentie, type, ritme (afh. van leeftijd, temp., vochtigheid van omgeving, mate van opwinding, afwijingen respiratie apparaat)
HBH: kleur huid: oren/dun behaarde buikhuid, huidbloedingen, schuurplekken, dermatitis, huidlaesies, huidverdikkingen, korsten, vlekken, oedemen.
T: zie andere flashcards
P: ictus cordis gevoeld, auscultatie: frequentie en ritme.
Slvl: conjunctiva slvl, vulva: kleur, vochtigheid, bloedingen, epitheeldefecten
Lnn: Lnn Inguinalis meestal beiderzijds voelbaar

23

Bijzonderheden onderzoek van de ZEUG

Verzorgingstoestand: na partus: ingevallen flanken.
IHOSKA: locomotie = vaak afwijkend.

24

Bijzonderheden onderzoek van de ZEUGENDE BIG

Pasgeboren big vaak krommer in rug en wankel in gang.
Conditie: 4e weeks big ronder en dikker dan pasgeboren.
IHOSKA: vaak diarree, soms abdominaal ademen

25

Bijzonderheden onderzoek van de GESPEENDE BIG

Wisselende staat van bewustzijn.
IHOSKA: digestie: diarree. Respiratoir: hoesten en abdominaal ademen. niezen, snuwen, proesten voorafgaand aan hoesten.