Varken Flashcards Preview

DHV semester 2 > Varken > Flashcards

Flashcards in Varken Deck (18):
1

Signalement

 Individueel
diersoort ras geslacht
leeftijd
kleur en aftekeningen bijzondere kenmerken
 In groepen gehouden
diersoort
ras leeftijdsgroep
geslacht
kleur en aftekeningen bijzondere kenmerken

2

Anamnese

 1. m.b.t. verschijnselen
aard, duur, verloop, verspreiding, behandeling ingesteld, waarmee, effect?, mortaliteit
 2. m.b.t. functioneren dier in het algemeen  3. m.b.t. functioneren andere dieren/
familieleden
 4. m.b.t. leefomstandigheden* en gebruiksdoel*

3

Van individu naar koppel

Ziekte:
 Zieke en gezonde dieren
 Verschillende stadia van ziekte  Verschillende verschijnselen
 Longitudinale studie: definiëren klinisch probleem
Kengetallen:
 Morbiditeit
 Mortaliteit
 Letaliteit= mortaliteit/morbiditeit=CFR
 Prevalentie versus incidentie (sensitiviteit/specificiteit)
 Gradiënt

4

Algemene indruk/bedrijfsinspectie

 Individueel
- Uit anamnese
 In groepen gehouden
- huisvesting
- klimaat
- voeding, voedering, water
- hygiene management
- gedrag (koppelgedrag!)
- houding en gang
- voedingstoestand
- verzorgingstoestand
- in het oog springende klinische afwijkingen

5

Doel diagnostiek

 Klinisch zieke dieren
 Verminderde productie (kengetallenanalyse!), optimalisatie bedrijfsvoering
 Afwezigheid van een agens

6

Ademhalingsfrequentie volwassen varken

8-18 /min

7

Ademhalingsfrequentie pasgeboren big

50-60 /min

8

Ademhalingsfrequentie big 1-8 weken

25-40 /min

9

Ademhalingsfrequentie big 8-12 weken

20-30 /min

10

Ademhalingsfrequentie vleesvarken

15-25 /min

11

Polsfrequentie volwassen varken

65-75 /min

12

Polsfrequentie pasgeboren big

210-230 /min

13

Polsfrequentie varken big 5-8 weken

120130 /min

14

Polsfrequentie big 8-12 weken

100-110 /min

15

Polsfrequentie vleesvarken

80-90 /min

16

Temperatuur volwassen varken

38,0-39,0 graden Celsius

17

Temperatuur pasgeboren big

39,0-39,5 graden Celsius

18

Temperatuur vleesvarken

39,0-40,0 graden Celsius