Verbes en -oir Flashcards Preview

Basi di francese > Verbes en -oir > Flashcards

Flashcards in Verbes en -oir Deck (88)
Loading flashcards...
1

sapere

savoir

2

io so

je sais

3

tu sai

tu sais

4

egli sa

il sait

5

noi sappiamo

nous savons

6

voi sapete

vous savez

7

essi sanno

ils savent

8

io sapevo

je savais

9

io seppi

je sus

10

io saprò

je saurai

11

io saprei

je saurais

12

che io sappia

que je sache

13

che io sapessi

que je susse

14

sappi!

sache!

15

sappiamo!

sachons!

16

sappiate!

sachez!

17

sapendo

sachant

18

saputo

su

19

valere

valoir

20

io valgo

je vaux

21

tu vali

tu vaux

22

egli vale

il vaut

23

noi valiamo

nous valons

24

voi valete

vous valez

25

essi valgono

ils valent

26

io valevo

je valais

27

io valsi

je valus

28

io varrò

je vaudrai

29

io varrei

je vaudrais

30

che io valga

que je vaille