Verbs Flashcards Preview

Lithuanian > Verbs > Flashcards

Flashcards in Verbs Deck (22):
1

Eiti

Eina, ejo

To go on foot

2

Važiuoti

Važiuoja, važiavo

To go by other means/fahren

3

Pirkti

Perka

To buy

4

Parduoti

Parduoda

To sell

5

Skristi

Skrenda

To fly

6

Klausti

Klausia, klausė (ka? + acc)

To ask (a question)

7

Kviesti

Kviečia, kvietė (ka? + acc)

To invite

8

Laukti

Laukia, laukė (ko? + gen)

To wait for

9

Pažinti

Pažįsta, pažino (ką? + Acc)

To know (place or person)

10

Sustoti

Sustoja, sustojo (intr.)

To stop

11

Veikti

Veikia, veikė (ką? + acc)

To do

12

Vykti

Vyksta, vyko

To go/take place

13

Atostogauti

Atostogauja, atostogavo

To go on holiday

14

Skambinti

Skambina, skambino

To ring (bell or person)

15

Skubėti

Skuba, skubėjo

To hurry

16

Susitikti

Susitinka, susitiko

Se rencontrer

17

Vėluoti

Vėluoja, vėlavo

To be late

18

Plaukti

Plaukia, plaukė

To swim/sail

19

Sėdėti

Sėdi

To sit

20

Išlipti

To get out

21

Užlipti

To go/climb up

22

Nulipti

To go/climb down