Verbs Flashcards Preview

Swahili > Verbs > Flashcards

Flashcards in Verbs Deck (45):
1

Come Out Of (country)

kutoka

2

To like/love

kupenda

3

to see

kuona

4

to eat

kula*

5

to get

kupata

6

to come

kuja* (ir)

7

polite request to come

njoo

8

to go

kuenda (kwenda)* (ir)

9

polite request to go

nenda

10

to take

kuchukua

11

to pray/ask for

kuomba

12

to have

kuwa na (nina)

13

to tell

kuambia (must have object)

14

to say/speak

kusema

15

to speak/talk

kuongea

16

to know

kujua

17

to ask

kuuliza

18

to pay

kulipa

19

to give

kupa* (always to someone)

20

to want

kutaka

21

to need

kuhitaji

22

to learn

kuhifunza

23

to write

khuandika

24

to sign/signature

kuandika sanini

25

to understand

kuelewa

26

to look for it

kufatilia

27

to greet

kusalimu

28

to farm

kulima

29

to hear

kusikia

30

to start/begin

kuanza

31

to wake up

kuamka

32

to be late

kuchelewa

33

to see

kuona

34

to wash clothes

kufua

35

to wash

kuosha

36

to clean (adj)

safi

37

to clean (verb)

kusafisha

38

to learn

kujifunza

39

to see

kuona

40

to hear

kusikia

41

to have

kuwa na

42

to have happiness

nina furaha

43

to be happy

kufurahi

44

to cultivate/hoe

kulima

45

to hear, feel, perceive

kusikia