Verbs Flashcards Preview

Norwegian B1 > Verbs > Flashcards

Flashcards in Verbs Deck (40):
1

å nyte

to enjoy

2

å være oppskaket

to be upset

3

å være stiv

to be stiff

4

å være skråsikre

to be cocksure

5

å meldt

to report

6

å anse

to consider

7

å bevare

to preserve

8

å utvikle

to develop

9

å frykte

to fear

10

å bekjempe

to fight

11

å oppnevne

to appoint

12

å gjenta

to repeat

13

å begå

to commit (an act)

14

å skåne

to spare

15

å forårsake

to cause

16

å låse

to lock

17

å egge

to provoke

18

å oppfordre

to encourage

19

å slippe

to release

20

å gjemme

to hide

21

å skjule

to conceal

22

å kreve

to require/demand

23

å avle

to breed/foster

24

å innebære

to imply

25

å fornærme

to insult

26

å fjerne

to remove

27

å oppnår

to obtain

28

å nekte

to deny

29

å utøve

to exercise (a right)

30

å framstille

to potray

31

å krenke

to violate

32

å ydmyke

to embarass

33

å gjelde

to count (to have merit, importance, value, etc)

34

å stride mot

to go against

35

å forkynne

to preach

36

å synde

to sin

37

å forsvinne

to disappear

38

å fundere

to mull

39

å opprette

to create

40

å forvirre

to confuse