Vocab 1 Flashcards Preview

Spanish 2 > Vocab 1 > Flashcards

Flashcards in Vocab 1 Deck (49)
Loading flashcards...
0
Q

Hablar

A

To speak, to talk

1
Q

Comer

A

To eat

2
Q

Vivir

A

To live

3
Q

Compenzar

A

(e to ie) to start

4
Q

Explicar

A

To explain

5
Q

Almorzar

A

(o to ue) to eat lunch

6
Q

Buscar

A

To look for

7
Q

Empezar

A

(e to ie) to begin

8
Q

Jugar

A

(u to ue) to play

9
Q

Llegar

A

To arrive

10
Q

Pagar

A

To pay

11
Q

Practicar

A

To practice

12
Q

Sacar

A

To take

13
Q

Tocar

A

To touch, to play (a musical instrument)

14
Q

Dar

A

(Yo doy) to give

15
Q

Hacer

A

(Yo hago) to make, to do

16
Q

Ir

A

To go

17
Q

Ser

A

To be

18
Q

Ver

A

To see

19
Q

Acampar en las montañas

A

To camp in the mountains

20
Q

Bajar un río en canoa

A

To go down a river by canoe

21
Q

Cantar en el coro

A

To sing in the chorus

22
Q

Disfrutar con los amigos

A

To enjoy time with friends

23
Q

Estudiar las artes marciales

A

To study martial arts

24
Q

Jugar al ajedrez

A

To play chess

25
Q

Tomar un curso de natación

A

To take a swimming class

26
Q

Abordar

A

To board

27
Q

La aduana

A

Customs

28
Q

La aerolínea

A

Airline

29
Q

El (la) agente de viajes

A

Travel agent

30
Q

El asiento

A

Seat

31
Q

El (la) auxiliar de vuelo

A

Flight attendant

32
Q

El boleto

A

Ticket

33
Q

El equipaje

A

Luggage

34
Q

El exceso de equipaje

A

Excess luggage

35
Q

La identificación

A

Identification

36
Q

El letrero

A

Sign

37
Q

La llegada

A

Arrival

38
Q

La maleta

A

Suitcase

39
Q

El mostrador

A

Counter

40
Q

El (la) pasajero(a)

A

Passenger

41
Q

El pasaporte

A

Passport

42
Q

El pasillo

A

Aisle

43
Q

El piloto

A

Pilot

44
Q

La salida

A

Departure

45
Q

La seguridad

A

Security

46
Q

La ventanilla

A

Window

47
Q

El viaje

A

Trip

48
Q

El vuelo

A

Flight