Vocab Flashcards Preview

Latin Vocab > Vocab > Flashcards

Flashcards in Vocab Deck (245):
1

Aqua

Aquae feminine. water

2

insula

insulae. feminine. island

3

silva

silvae. feminine forest

4

via

viae. feminine. road

5

non

not

6

et

and

7

sed

but

8

fama

famae f. fame

9

familia

familiae. f. family

10

fortuna

fortunae. f. fortune

11

puella

puellae. f. girl

12

terra

terrae. f. earth

13

vita

vitae. f. life

14

bonus

bona bonum good

15

durus

dura durum hard

16

magnus

magna magnum great or large

17

parvus

parva parvum. small

18

agricola

agricolae. m. farmer

19

longus

longa longum. long

20

multus

multa. multum. much

21

novus

nova. novum. new strange

22

amo

amare amavi amatus love

23

laboro

laborare laboravi laboratus work

24

paro

parare. paravi. paratus. get ready prepare

25

porto

portare. portavi. portatus. carry

26

specto

spectare. spectavi. spectatus. watch look at

27

minime

no. not at all

28

sic

yes

29

laudo

laudare. laudavi. laudatus. praise

30

nunc

now

31

ubi

where

32

quod

because

33

cibus

cibi m. food

34

copia

copiae. f. supply

35

cura

curae. f. worry care

36

forma

formae. f. shape

37

numerus

numeri. m. number

38

regina

reginae. f. queen

39

clarus

clara clarum. clear famous

40

planus

plana. planum. level flat

41

nauta

nautae. m. sailor

42

pecunia

pecuniae. f. money

43

unda

undae. f. wave

44

navigo

navigare. navigavi. navigatus. sail

45

cras

tomorrow

46

tum

then next

47

ad

to

48

amicus

amici. m. friend

49

littera

litterae. f. letter

50

praeda

praedae. f. loot booty

51

gratus

grata. gratum. pleasing grateful

52

dono

donara. donavi. donatus. give

53

mando

mandare. mandavi. mandatus. entrust

54

monstro

monstrare. monstravi. monstratus. show to

55

nuntio

nuntiare. nuntiavi. nuntiatus. announce

56

probo

probare. probavi. probatus. test approve

57

iniuria

iniuriae. f. injustice, injury

58

memoria

memoriae. f. memory

59

poena

poenae. f. punishment

60

provincia

provinciae. f province

61

pugna

pugnae. f. fight

62

victoria

victoriae. f. victory

63

incito

incitare. incitavi. incitatus. excite stir up

64

occupo

occupare. occupavi. occupatus. seize

65

pugno

pugnare. pugnavi. pugnatus. fight

66

servo

servare. servavi. servatus. save

67

filia

filiae. f. daughter

68

hora

horae. f. hour

69

meus

mea. meum. mine

70

quintus

quinta. quintum. fifth

71

tuus

tua. tuum. your yours

72

paene

almost

73

semper

always

74

disciplina

disciplinae. f. training

75

lingua

linguae. f. tongue

76

patria

patriae. f. fatherland

77

augeo

augere. auxi. auctus. increase

78

doceo

docere docui. doctus. teach

79

habeo

habere. habui. habitus. have hold

80

terreo

terrere. terrui. territus. scare

81

amicitia

amicitiae. f. friendship

82

gloria

gloriae. f. glory

83

gratia

gratiae. f. gratitude

84

materia

materiae. f. matter

85

maneo

manere. mansi. mansurus. remain

86

video

videre. vidi. visus. see

87

ibi

there

88

casa

casae. f. house

89

socius

socii. m. ally

90

altus

alta. altum. high tall deep

91

libero

liberare. liberavi. liberatus. free

92

mereo

merere. merui. meritus. deserve

93

teneo

tenere. tenui. tentus. hold

94

captivus

captivi. m. prisoner

95

cena

cenae. f. dinner

96

singuli

singulae singula one at a time

97

moveo

movere. movi. motus. move

98

voco

vocare. vocavi. vocatus. call

99

ager

agri. m. field

100

filius

filii. m. son

101

magister

magistri. m. teacher

102

puer

pueri. m. boy

103

vir

viri. m. man

104

Animus

animi. m. mind

105

colonus.

coloni. m. settler

106

habito

habitare. habitavi. habitatus. live

107

migro

migrare. migravi. migraturus. depart migrate

108

sum

esse fui. futurus. be

109

annus

anni. m. year

110

barbarus

barbari. m. foreigner

111

castra

castrorum. n. camp

112

consilium

comsilii. n. plan

113

frumentum

frumenti. n. grain

114

praemium

praemii. n. reward

115

signum

signi. n. sign signal

116

barbarus

barbara. barbarum. foreign

117

evoco

evocare. evocavi. evocatus. call out

118

arma

armorum. n. pl. arms

119

auxilium

auxilii. n. aid

120

bellum

belli. n. war

121

concordia

concordiae. f. harmony

122

nuntius

nuntii. m. messenger

123

debeo

debere. debui. debitus. ought owe

124

maturo

maturare. maturavi. maturaturus. hasten

125

causa

causae. f. cause

126

dominus.

domini. m. master

127

oppidium

oppidi. n. town

128

populus

populi. m. people

129

aequus

aequa. aequum. even

130

latus

lata latum. wide

131

publicus

a. um. public

132

verus

a. um. true

133

vester

vestra. vestrum. your

134

quis

who

135

quid

what

136

-ne.

introduces qiestion

137

officium

offici. n. duty

138

ago

agere. egi. actus. do drive

139

cedo

cedere. cessi. cessurus. move away retreat

140

accedo

accedere accessi. accessurus. approach

141

excedo

excedere. excessi. excessurus. depart

142

defendo

defendere. defendi. defensus. defend

143

exspecto

exspectare. exspectavi. exspectatus. look out for

144

mitto

mittere. misi. missus. let go

145

pono

ponere. posui. positus. put place

146

templum

templi. n. temple

147

pulcher

pulchra. pulchrum. beautiful

148

capio

capere. cepi. captus. take seize

149

accipio

accipere. accepi. acceptus. receive

150

facio

facere. feci. factus. do make

151

munio

munire. munivi. munitus. fortify

152

rego.

regere. rexi. rectus. rule

153

venio

venire. veni. venturus. come

154

invenio

invenire. inveni. inventus. find

155

locus

loci. m. place

156

pretium

preti. n. price

157

terminus

termini. m. end. boundary

158

duco

ducere. duxi. ductus. lead

159

efficio

efficere. effeci. effectus. bring about

160

narro

narrare. narravi. narratus. tell

161

dea

deae. f. goddess

162

deus

dei. m. god

163

otium

otiic n. leisure

164

studium

studio. n. interest. pl studies

165

commodus

a um. convenient

166

varius

varia varium. changing various

167

firmus

a um. strong

168

perpetuus

a um. constant

169

afficio

afficere. affeci. affectus. affect. afflict

170

gero

gerere. gessi. gestus. carry on. wage

171

incipio

incipere. incepi. inceptus. take on. begin

172

cum

and abl. with

173

liber

libri. m. book

174

verbum

verbi. n. word

175

plenus

a. um. full

176

tardus

a. um. late slow

177

audio

audire. audivi. auditus. hear

178

contineo.

continere. continui. contentus. contain

179

traho

trahere. traxi. tractus. draw drag

180

sentenia

sententiae. f. feeling. opinion

181

medius

a. um. middle

182

convenio

convenire. conveni. conventurus. come together

183

convoco

comvocare. convocavi. convocatus. call together

184

reduco

reducere. reduxi. reductus. lead back

185

poeta

poetae. m. poet

186

reliquus

a. um. remaining

187

lego

legere. legi. lectus. gather choose read

188

scribo

scribere. scripsi. scriptus. write

189

numquam.

never

190

-que

and ( translated before the word to whcih it is joined)

191

finitimus

finitimi. m. neighbor

192

proelium

proelii. n. battle

193

ventus

venti. m. wind

194

finitimus

a um. neighboring

195

pauci

paucae. pauca. few only plural

196

committo

committere. commisi. commissus. commit. join together

197

proelium. committo

begin battle

198

propero

properare. properavi. properaturus. hasten

199

praesidium

praesidii. n. guard

200

appello

appellare. appellavi. appellatus. call name

201

aut

or

202

aut... aut

either... or

203

et.... et

both... and

204

neque

and not, nor

205

neque... neque

neither... nor

206

inimicus

a. um. unfriendly as noun. personal enemy

207

absum

abesse. afui. afuturus. be absent

208

nosco

noscere. novi. motus. learn. in perfect know

209

procedo

procedere. processi. processurus. go foward

210

produco

producere. produxi. productus. lead out

211

retineo

retinere. retinui. retentus. hold back

212

iam

already

213

sine

without with abl

214

ego. mei

i. of me

215

nos. nostrum

we. of us

216

tu. tui

you. of you

217

vos. vestrum

you. of you. pl

218

is

he. it. m

219

ea

she. it. f

220

id

it. n

221

integer

gra. grum. whole fresh

222

porta

portae. f. gate

223

discedo

discedere. discessi. discessurus. depart

224

iubeo

iubere. iussi. iussus. order

225

recipio

recipere. recepi. receptus. take back

226

redigo

redigere. redegi. redactus. drive back

227

removeo

removere. removi. remotus. move back

228

etiam

also

229

beneficium

benefici. n. kindness. benefit

230

exemplum

exempli. n. example

231

egregius

a. um. excellent

232

propono

proponere. proposui. propositus. pot foward

233

suscipio

suscipere. suscepi. susceptus. undertake

234

per

with acc. through

235

sub

under

236

liberi

liberorum. m. children

237

superbia

superbiae. f. pride

238

primus

a. um. first

239

superbus

a. um. proud

240

adsum

adesse ad fui. adduturus. be present

241

educo

educere. eduxi. eductus. lead out

242

interficio

interficere. interfeci. interfectus. kill

243

permitto

permittere. permisi. permissus. let go tgrough

244

remaneo

remanere. remansi. remansurus. remain

245

tamen

nevertheless